ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 
 

 
 

Arkiv

Nu laddar vi om för nästa år

Publicerad 2012-12-17

Ordförandeord Nu står jul och nyår för dörren. En härlig tid för de flesta av oss, en tid för glädje, återhämtning och reflektion. Men inte för alla. Julen är en av de mest påfrestande helgerna för poliser att arbeta. Det är då många poliser möter människans och samhällets mörkare sidor.

Året har gått fort och Polisförbundet har hunnit med mycket. Framför allt har vi haft mycket kontakt med medlemmar och förtroendevalda.

  • Vi har haft ordföranderåd, avtalsråd och konferenser, årsmöten, medlemsmöten och utbildningar. Det är väl investerad tid och pengar för att ta hand om vårt förbunds samlade kompetens för att nå vår vision: En professionell polis. Det är i möten vi människor utvecklas och utvecklar.
  • Vi har avslutat en avtalsförhandling och påbörjat en ny. Vi uppnådde målet i de centrala förhandlingarna med Arbetsgivarverket om ett konkret värde och inte ett sifferlöst avtal. Avtalet med Rikspolisstyrelsen gav oss också möjlighet att på allvar gå in i arbetstidsfrågan och hitta en lösning som ger arbetsro och trygghet.
  • Vi har genomfört ett representantskap där vi samlade förbundsstyrelsen, ombud, åhörare och personal från Polisförbundets kansli, över 350 personer, och diskuterade vår framtida politik. Bland annat fastställde vi vårt arbetsmiljöpolitiska och lönepolitiska program.
  • Vi har tagit fram det underlag som löneanalysen ska stå på som är viktigt för att hamna rätt i framtidens lönediskussioner.
  • Vi har genomfört en medlemsundersökning som visade att takhöjden inom polisen var alldeles för låg. Undersökningen var en nödvändig pusselbit i det omorganisationsarbete som nu startar i ett mycket intensivt tempo. Förbundet arbetar på flera olika nivåer och i olika konstellationer med alla de frågor som berör det arbetet.

 

Och rätt förutsättningar kommer att vara i fokus för vårt fortsatta arbete under 2013.

Rätt utbildning för att polisarbete ska stå på en stabil kunskapsgrund. Vi kan bara möta omvärldens krav och framtidens brottslighet om polisen har en utbildning anpassad till verkligheten vi arbetar i. Därför måste polisutbildningen göras om till en högskoleutbildning kopplad till forskning.

Rätt organisation har vi förhoppningsvis 2015 och är en förutsättning för en effektiv polis. Personalens delaktighet och ledningens förmåga till lyhördhet kommer att vara avgörande för ett lyckat resultat.

Rätt villkor innebär att polisarbete ska värderas högre och ha arbetsvillkor som gör det möjligt att förena ett tufft yrke med familj och fritid.

Den polisbricka en polis har med sig i byxfickan väger i sig inte så mycket, men det ansvar som vilar på polisens axlar väger desto tyngre.

Men för varje människa vi kan hjälpa blir det ansvaret  en lätt börda att bära  – särskilt i juletider.
Så en extra tanke till de poliser som under jul och nyår skapar ro och trygghet för oss andra, ni gör en stor insats.