Annons

Annons

Stopp för brandundersökningar
även hos Örebropolisen

7 december 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu får inte heller kriminalteknikerna vid Örebropolisen göra brandplatsundersökningar. Sedan i onsdags råder så kallat skyddsstopp, med hänvisning till arbetsmiljölagen.

Redan i mitten av november väckte biträdande huvudskyddsombudet i Örebro, Andreas Johansson, frågan om hälsoriskerna vid arbete på brandplatser. Anledningen var det rådande skyddsstoppet för kriminalteknikerna i Dalarna.

För att inte riskera personalens hälsa beslutade myndigheten att stoppa arbetet tillfälligt även hos Örebropolisen. Man skaffade också ny skyddsutrustning och enligt planen skulle stoppet ha gällt till i måndags.

– Men i söndags var det en brand med dödlig utgång här. Då beslutade arbetsgivaren plötsligt att häva stoppet i förtid och skickade ut tekniker för att undersöka brandplatsen redan samma dag, säger Andreas Johansson.

Han ställde då en rad frågor till ledningen. Bland annat om vilken skyddsutrustning teknikerna hade, om de hade fått utbildning i hur den ska användas, om de hade rätt sorts andningsmask och om de visste hur de skulle sköta saneringen. Men han blev inte nöjd.

– Jag fick inga bra svar, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Det är uppenbart att varken arbetsgivaren eller personalen vet tillräckligt mycket om riskerna.

Ett skyddsombud kan enligt arbetsmiljölagen besluta om skyddsstopp på en arbetsplats om det råder ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”. Eftersom riskerna med exempelvis partiklar från kompositmaterial är stora på brandplatser, ansåg Andreas Johansson att det enda rätta var att stoppa arbetet.  I beslutet om skyddsstopp räknar han upp en rad åtgärder som krävs för att teknikerna ska få börja jobba igen. Det handlar om allt ifrån att polismyndigheten måste skaffa adekvat skyddsutrustning till att utbilda personalen om vilka riskerna på brandplatser egentligen är.

– Jag tycker att myndigheten har tagit emot beslutet om skyddsstopp på ett positivt sätt. Det är ju det här som är en del i skyddsombudets roll – att upplysa om riskerna så att de kan åtgärdas, säger Andreas Johansson.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst