De ska genomföra
Polisens omorganisation

22 januari 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En överåklagare, en stabare från RPS och en före detta biträdande länspolismästare hör till dem som ska arbeta med Polisens stora omorganisation. (Uppdaterad 20 mars.)

En överåklagare, en stabare från RPS och en länspolismästare hör till dem som ska arbeta med Polisens stora omorganisation. (Uppdaterad 20 mars.)

Sedan tidigare står det klart att kammarrättspresident Thomas Rolén fått regeringens uppdrag att ansvara för omdaningen, i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen och Regeringskansliet.

Processen är i sin linda. I dagsläget är en handfull medarbetare knutna till genomförandekommitténs kansli på Karlavägen i Stockholm:

Eva Årestad Radner, länspolismästare i Skåne sedan 2007. Tidigare har hon bland annat varit biträdande länspolismästare i Skåne.

Juristen Björn Andersson, senast biträdande kanslichef vid RPS verksledningskansli. Han har tidigare arbetat bland annat inom Regeringskansliet och domstolsväsendet.

Johan Dixelius, senast chef för Kriminalvårdens verksledningskansli. Tidigare bland annat biträdande länspolismästare i Kalmar och sekreterare i Polisorganisationskommittén.

Överåklagare Lisbeth Johansson, senast kammarchef vid Göteborgs åklagarkammare. Hon har tidigare haft en rad chefsbefattningar inom Åklagarmyndigheten.

Kajsa Möller kommer senast från Ekobrottsmyndigheten. Tidigare har hon haft ledande HR-befattningar, med tyngdpunkt på utvecklings- och förändringsledning, inom bland annat Skatteverket, Tullverket och Polisen.

Ann-Cathrine Wikström, Regeringskansliet, som varit sekreterare i bland annat Utredningen om den statliga regionala förvaltningen och Organisationskommittén för inrättande av Trafikverket.

Mats Paulsen, som närmast kommer från en tjänst som senior rådgivare på Prime PR.  Han har en bakgrund som informationschef och journalist. Bland annat har han varit chefredaktör för tidningen Resumé.

Tomas Landeström är civilekonom och har arbetat med styrnings- och ledningsfrågor med särskild inriktning mot IT och stora projekt. Bland annat ansvarade han för IT-genomförandet när Pensionsmyndigheten bildades.

Källor: Polissamordningen.se

Genomförandekommitténs hemsida samt polisen.se

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst