Annons
Annons

”Svensk polis ska sköta svenskt polisarbete på svensk mark”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Jag noterade att Jonas Hysing på Intrapolis lyriskt beskrev ATLAS-samarbetet. Det är fantastiskt med samarbete mellan olika insatsstyrkor i Europa.

Sedan ett antal år har piketenheterna i Skåne och Stockholm haft personal som tjänstgjort på Intervention Group i Kosovo vilken är EULEX insatsstyrka med representanter från flera av Europas ATLAS enheter. Här sker skarp tjänstgöring tillsammans under ett år och all kommunikation sker på engelska. Gemensam utbildning och gemensamma skarpa uppdrag på enheten renderar givetvis i ett gediget erfarenhetsutbyte vilket är positivt.

En del i kravprofilen på Intervention Group är givetvis att du talar bra engelska och enheterna i Europa skickar givetvis inte någon av deras sämst engelskspråkiga. Ändå är det påfallande ofta som missförstånd sker och det är tydligt hur svårt det är att kommunicera på ett annat språk än ens modersmål i en stressad situation. För att arbetet ska fungera krävs det övning och samarbete under en längre tid. Denna tid finns i Kosovo men däremot inte i en akut uppkommen situation om man inte tidigare träffats.

Eftersom jag är odelat positiv till ett samarbete vad gäller utbildning så kan jag däremot inte förstå hur någon insatspolis med erfarenhet av verkliga händelser kan föreslå att olika länders insatsstyrkor ska samarbeta skarpt under polisiära uppdrag. Särskilt inte eftersom Nationella insatsstyrkan tillsammans med piketenheterna i Stockholm, Göteborg och Skåne i större utsträckning skulle kunna samarbeta och utgöra en gemensam resurs även i samband med terroraktioner.

Jag hävdar att två anledningar väger tungt i argumentationen för att svensk polis skall sköta svenskt polisarbete på svensk mark. Praktiska problem och rättssäkerhet.

Vad gäller de praktiska problemen så innebär språk och kommunikationsproblem, olika syn på taktik och det egna landets prägel på insatsstyrkan avseende lagstiftning, etik, moral och utrustning en alltför stor risk för allvarliga misstag.

Då det gäller rättssäkerheten så ställer jag mig frågande till om till exempel en polsk insatspolis under en insats tvingas skjuta en svensk medborgare. Må vara att allt enligt svensk lagstiftning gått rätt till (hur nu vår polska kollega ska veta det) så måste det ändå utredas. Kan vår polska kollega åka hem? Skall han fortsätta jobba som vanligt? Om det dessutom skulle visa sig att något fel begåtts och att någon ska hållas för ansvarig enligt svensk lagstiftning kommer då personen att straffas i Sverige? Är det verkligen rättssäkerhet för den personen som rimligen inte kan ha samma kunskap som en svensk tjänsteman? Å andra sidan är det rättssäkerhet om man lägger ned ärendet med motiveringen att det inte var en svensk polis?

Vad som torde vara odiskutabelt är att svensk lagstiftning styr och vägleder svensk polis agerande i Sverige och rättssäkerhet är att om svensk lagstiftning inte följs ställs någon till svars för detta.

Johan Jönsson
Piketenheten i Skåne

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst