ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 
 

 
 

Arkiv

Kritik mot förslag om utökade befogenheter för civila

Publicerad 2013-02-28

Aktuellt Ge civil personal utökade befogenheter och öppna nya vägar för specialister att bli poliser. Det är huvudpunkterna i två promemorior som Rikspolisstyrelsen idag har lämnat över till regeringen. Men Polisförbundet är kritiskt och menar att förslagen hotar rättssäkerheten.

Det var i mitten av december som justitiedepartementet gav RPS i uppdrag att redovisa behovet av att fler skulle få utföra arbetsuppgifter som hittills har krävt polisutbildning. Uppdraget skulle redovisas senast den sista februari.

Nu är förslagen överlämnade till regeringen. Rikspolisstyrelsen skriver bland annat att både metoder och organisation behöver förbättras, för att bättre kunna ta tillvara den resurs som de civilanställda utgör. I dag finns det ett antal legala hinder för det, vilket man nu vill att regeringen ska se över och förändra. Man menar också att det finns ”en stor enighet om att polisen har behov av att stärka kompetensen inom framförallt utredningsprocessen”.

Exempel på arbetsuppgifter som RPS tycker att även civila ska kunna få göra är att hålla inledande förhör och vidta åtgärder innan en förundersökning har inletts och i vissa fall fatta beslut om beslag vid husrannsakan. Man föreslår också att regeringen ändrar lagen så att personer som exempelvis har arbetat som åklagare ska kunna få tjänstgöra som förundersökningsledare inom polisen. Där nämner man särskilt behovet av personer med specialisering inom mängdbrottsområdet.

Polisförbundet är starkt kritiskt till Rikspolisstyrelsens förslag, och menar att de inte ger tillräckligt underlag för beslut.
– Vi anser att stora delar av innehållet i förslagen strider mot statens grundläggande syn på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet, säger förbundsordförande Lena Nitz.

Förbundet anser framförallt att RPS inte har redovisat hur behovet ser ut, när det gäller att ge polisiära befogenheter till andra anställda än poliser. Man tycker inte heller att effekterna och konsekvenserna av förändringarna har analyserats tillräckligt.
– Genomförs förslaget blir det otydliga roller mellan poliser och civilanställda, vilket varken är bra för allmänheten eller organisationen, säger Lena Nitz.

Utöver de utökade befogenheterna för civila vill RPS även ha en kortare polisutbildning för specialister. Man nämner att behovet av olika specialistfunktioner har ökat, bland annat inom teknik, ekonomi och miljö. En polisutbildning för specialister kräver inte någon lagändring och i promemorian skriver man att en sådan kommer att utvecklas och anordnas. Det blir Polishögskolan som får uppdraget att göra det och arbetet påbörjas redan i år.