Annons
Annons

Militär helikoptersamverkan planeras

18 februari 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Mer helikoptersamverkan mellan Försvarsmakten och Polisen är under utredning. Förhoppningen är att militären ska stötta med medeltunga helikoptrar.

Mer helikoptersamverkan mellan Försvarsmakten och Polisen är under utredning. Förhoppningen är att militären ska stötta med medeltunga helikoptrar.

Försvarsdepartementet har gett överdirektören Nils Svartz i uppdrag att se över Försvarsmaktens möjligheter att stödja Polisen med medeltung helikopterkapacitet.

Framförallt är det Nationella insatsstyrkans (NI) behov som nämns i direktiven för uppdraget. Enligt de gällande reglerna får Försvarsmakten bistå Polisen med ren transporttjänst, men inte delta om det finns risk att civila skadas eller utsätts för tvångsåtgärder.

Ett utvecklat stöd med militära transporter till NI går längre än så och förutsättningarna måste utredas.

Nils Svartz ska också bland annat:

• Analysera förutsättningarna för olika inställelsetider och redovisa kostnads- och verksamhetskonsekvenserna för dessa olika inställelsetider.

• Föreslå hur stödet bör organiseras samt hur lednings- och lydnadsförhållanden bör utformas.

• Lämna förslag på hur Försvarsmakten och Polisen gemensamt kan utnyttja respektive resurser som bedöms vara relevanta för att lösa uppgiften.

En första delredovisning ska ske senast den 31 mars 2013. Uppdraget ska slutredovisas den 15 juni 2013. Utredaren ska ta hänsyn till den norska 22-julikommissionens rapport och rekommendationer.

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst