Annons

Annons

Ojämnt radioljud
kan ge hörselskador

7 februari 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Efter flera rapporter om att polisens kommunikationssystem Rakel kan ge hörselskador kartlägger nu företagshälsovården i Stockholm fallen.

Efter flera rapporter om att polisens kommunikationssystem Rakel kan ge hörselskador kartlägger nu företagshälsovården i Stockholm fallen.

Tillbudsrapporter

För att få en bild av situationen har RPS Polisavdelning begärt in synpunkter och fakta. Huvudskyddsombud och arbetsmiljöhandläggare i elva polismyndigheter berättade om skador och problem.

Stockholm: ”Har fått en konstaterad hörselskada efter användande av Rakel. Han kommer enligt behandlande läkare att behöva hörselapparat ett par årtionden tidigare än sina jämnåriga.”

Östergötland: ”Vi har en arbetsskada och ett par tillbud den senaste tiden.”

Dalarna: ”Olika ljudnivå beroende på om det är kommunikation kollega – kollega (handstation/bilstation sinsemellan) eller kommunikation LKC – polis (LKC-bord – handstation/bilstation).”

Västernorrland: ”2 anmälda skador på LKC där den senaste hade kunnat undvikas om arbetet med en ljudförbättrare/dämpare gått fortare.”

Flera anmälningar om hörselskador som går att koppla till Rakel har samlats in av polismyndigheternas huvudskyddsombud. För närvarande arbetar hälsoföretaget Previa med fallen för att fastställa vad som gått fel. Bland annat är det oklart om de drabbade har använt den skyddsutrustning som finns.

Det är radions varierande utgångsljud som är problemet. Ena stunden kan ljudet vara väldigt svagt och användaren skruvar upp volymen för att höra vad kollegorna säger. Men vid nästa anrop är ljudet mycket kraftigare och risken finns att hörseln skadas av det plötsliga ljudet.

– De så kallade tonstötarna kan ju inte vara bra för hörseln. Enligt min mening är det högst troligt att de rapporterade skadorna har samband med Rakel, säger Roger Östergren, huvudskyddsombud vid polismyndigheten i Stockholm.

Enligt tillbudsrapporterna drabbas både personalen på länskommunikationscentralen (LKC) och poliserna som arbetar ute på fältet. Problemen ser emellertid olika ut. Då de patrullerande poliserna kommunicerar med varandra måste de ställa in en hög ljudvolym, annars blir hörbarheten dålig. Men plötsligt kommer anrop från LKC som har samma utgående signalstyrka som då system 70 och 80 användes. Resultatet blir en kraftig tonstöt som i värsta fall kan skada hörseln.

På LKC utsätts operatörerna för höga ljud då poliserna använder sina handenheter, något som går att åtgärda tämligen enkelt.

– Det kan vi handskas med, vi måste helt enkelt få headset med ljudbegränsning. Tekniken finns och nu är det definitivt dags att agera. Men de handhållna enheterna återstår, de utgör ett betydligt mer komplext problem. För mig är det slutsnackat, jag vill se resultat, säger Robert Sollare, huvudskyddsombud på operativa avdelningen vid Stockholmspolisen.

Joakim Edström är förvaltningsledare på Rikspolisstyrelsen och ansvarig för arbetsmiljöproblem kopplade till Rakel. Han säger att han inte är informerad om den stora mängden av tillbud.

– Det når inte mig automatiskt. Men vi tittar på ljudet ut från LKC. Målet är en och samma ljudnivå.

Varför lyckas det inte?

– Problemen varierar. I vissa fall har vi sänkt utljudet på LKC. Sedan har mjukvaran installerats om utan att ljudsänkningen följt med.

”Ingen chans att skydda sig”

En polis fick akut smärta i örat efter en ljudchock från Rakel. Tre månader har gått och han vet fortfarande inte om han drabbats av bestående men.

Helgkväll. Michael*, polisassistent på Södermalm, patrullerade med sina kollegor. Rakels ljudnivå är inställd så att de kan kommunicera med varandra. Men varje gång de får ett anrop från länskommunikationscentralen smärtar det i örat. Ingen vet när det är dags, bara att det snart händer igen. Samtidigt ökar oron för att hörseln ska skadas permanent.

– Tänk dig att någon plötsligt skriker i örat på dig medan du försöker lösa arbetsuppgifter. Det finns ingen chans att skydda sig och när skriket kommer sliter du instinktivt ut hörselsnäckan. Eftersom det var helg kom anropen ofta, kanske var femte minut, säger Michael.

Orsaken var att en operatör använde felinställd utrustning, något hon inte kunde påverka. Senare ska det visa sig att en felaktig ljudfil resulterat i att ljudet ut till handenheterna blivit okontrollerat högt.

För Michael del blev resultatet öronsmärtor under flera dagar och extrem ljudkänslighet. Nu känns det bättre, men han vet inte om han har fått någon bestående skada.

– Men tack och lov har de rättat till felet på LKC. Ljudnivån varierar fortfarande, men topparna har de kommit till rätta med, säger han.

*Michael heter egentligen något annat.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst