Annons
Annons

Otydliga roller skapar osäkerhet

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vi kan aldrig ställa upp på att sänka kraven på utbildningen till polis, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Det händer mycket inom Polisen just nu. Och mer kommer att ske. Jag har varit på årsmöten runtom i landet och träffat engagerade, kunniga och kompetenta förtroendevalda och medlemmar som alla vill vara med och utveckla polisverksamheten, vårt fackliga arbete och inte minst yrkesrollen.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz

”Vi kan aldrig ställa upp på att sänka kraven på utbildningen till polis.”

Just nu kraftsamlar Polisförbundet runt tre stora frågor. Arbetet med omorganisationen av Polisen och hur det kommer att inverka på våra medlemmars möjlighet att göra ett bra jobb med bra arbetsvillkor är den första.

Hur Polisförbundet ska möta upp arbetsgivarens nya organisation och modernisera förbundet är den andra frågan. Här handlar det om hur vi tillsammans kan vässa vårt eget interna arbete för att hävda medlemmarnas intressen på bästa sätt. Vi ska omorganisera oss och tillsammans hitta nya arbetssätt.

Den tredje frågan handlar om hur vi ska fortsätta utveckla vår yrkesroll. Vilka krav kommer att ställas på oss i framtiden av medborgarna, våra uppdragsgivare och oss själva? Vilken förmåga och vilka förutsättningar kommer att krävas i framtiden?

Nyligen föreslog Rikspolisstyrelsen att regeringen ska ändra lagstiftningen och ge utökade polisiära befogenheter till civilanställda. Rikspolisstyrelsen vill också genomföra en snabbvariant på polisutbildningen för specialister. Polisförbundet är starkt kritiskt till förslagen.

Vi anser att förslagen urholkar rättssäkerheten och skapar en otydlighet för medborgarna om vem som är polis och inte. Vem har rätt att förhöra mig, vem har rätt att komma in i mitt hem, vem har rätt att ta mina saker i beslag?  Dessa frågor skapar en osäkerhet kring vilka befogenheter det är som hänger ihop med yrket polis.

Att ändra lagstiftningen för rättigheter och skyldigheter görs inte i en handvändning. Först efter en grundlig utredning och konsekvensanalys kan en sådan prövning göras. Polisförbundet anser att Rikspolisstyrelsen vare sig gjort det ena eller det andra.

En polis får både teoretisk och praktisk kunskap i sin utbildning. Sedan utvecklas och fördjupas den kunskapen, i både yttre och inre polisarbete. Det ger allsidiga och specifika färdigheter för att kunna bedriva en förundersökning. Ett hantverk som kräver ingående insikter och erfarenheter om polisens arbete i sin helhet.

Jag vill verkligen vara tydlig med att vi behöver specialister inom Polisen. Vi är beroende av våra civila arbetskamrater för att vi ska kunna göra ett professionellt och effektivt polisarbete. Polisen kräver många olika kompetenser som inte är polisiära. Och vi måste arbeta tillsammans för att göra ett bra jobb.

Polisförbundet vill i stället att utbildningen blir rätt från grunden. Grundutbildningen för poliser måste bli forskningsanknuten och kompetensutvecklingen hos befintlig polis måste stärkas upp. Vi kan aldrig ställa upp på att sänka kraven på utbildningen till polis. Vi ser det som en självklarhet att höja lägsta nivån på grundutbildningen i stället. Det innebär att göra om grundutbildningen till en akademisk högskoleutbildning. Inom ramen för detta kan man sedan gå vidare som civil specialist.

Men mitt i allt det här, glöm inte bort att njuta av våren som faktiskt verkar komma även i år. Solsken piggar upp det mesta och ger nya krafter. Det behöver vi alla ibland.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst