Annons
Annons

Kommitté i kamp mot klockan

15 mars 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Thomas Rolén, som ska styra polisens stora omorganisation, har det tajt. Kampen mot klockan är påtaglig och det är en högst begränsad budget han själv rår över, åtminstone än så länge.

Thomas Rolén, som ska styra polisens stora omorganisation, har det tajt. Kampen mot klockan är påtaglig och det är en högst begränsad budget han själv rår över, åtminstone än så länge. (Uppdaterad 22 mars)

Rolén om sig själv: ”Jag handlar, åker till åter- vinningen och sysslar med rätt mycket vanliga bestyr. Jag är besluts- fähig, men lyssnande. Jag kan vara lite otålig, men tycker att jag har ett ganska jämnt gott humör.”

Det är mitten av februari och Thomas Rolén har arbetat i kanslilokalerna i Stockholms största kontorsfastighet Garnisonen en knapp månad. Han tar emot Polistidningen på sitt kontor som är minimalt, i motsats till det han hade som kammarrättspresident.
– Vi är nu i en uppstartsfas för det här gigantiska projektet, berättar han.

Thomas Rolén ska – i samarbete med RPS – förbereda, besluta om och genomföra de åtgärder som krävs för att få i gång den nya Polis-myndigheten på utsatt tid.

Steg ett har varit att värva en första handfull medarbetare och det har skett genom att Thomas Rolén handplockat personer med kompetenser som ”känts givna”.
– Att jag behöver poliskompetens som Eva Årestad Radner*, det är självklart. Från RPS har jag Björn Andersson och sedan är det Johan Dixelius, som har varit med i utredningen. Åklagarkompetens får jag ifrån Lisbeth Johansson.

Tisdagen den 16 april

deltar Thomas Rolén
vid Polisförbundets ordföranderåd i Solna.

Kontaktkrokar är utkastade till bland annat 25-30 myndigheter som har mycket med polisen att göra. Parallellt pågår en intensiv nulägesanalys, för att identifiera de hundratals delprojekt som Roléns genomförandekommitté ska driva, och i vilken ordning de olika stegen mot en enda myndighet bör tas.

Rolén konstaterar att Regeringen givit honom stor beslutsmakt i en rad avgörande frågor. Samtidigt har han i nuläget bara 20 miljoner kronor om året att disponera, för genomförandekommitténs del. Det kan sättas i relation till de 230 miljoner kronor som Polisorganisationskommittén beräknat att omorganisationen kommer att kosta.
– Men budgeten är lite flytande. På justitiedepartementet säger man att Rikspolisstyrelsen har medel för detta, säger Thomas Rolén.

kan inte invänta utredningsbeslut

Mats Sjöstrands utredning, som föreslår gemensamma regioner för polisen och en rad andra statliga myndigheter, kommer inte att hinna leda till beslut innan polisregionerna ska spikas, konstaterar Ann-Cathrine Wikström.

Hon var sekreterare i Sjöstrands utredning, och fungerar nu som en samordnande kraft i Roléns genomförandekommitté.

Mer om Sjöstrands regionförslag kan du läsa här.

En första träff med facken är avklarad. Men hur det fackliga inflytandet kommer att skötas är än så länge lite svävande.
– Vissa frågor kräver förstås MBL-förhandlingar. Jag tror att vi kommer att jobba i ett nära diskussionsklimat, utan att man behöver formalisera det så mycket.

Många deadlines styr Roléns arbete, men i februari var det ett datum som gällde framför andra: 20 mars. Då träffar han och hans medarbetare länspolismästarna och facken för att presentera hur kommittén tänker lägga upp sitt arbete.

*Eva Årestad Radner är länspolis-mästare i Skåne.

 

”Stora krav på alla parter”

Upplägget med en speciell genomförandekommitté som håller i en omorganisation är helt nytt för såväl Rikspolisstyrelsen som alla berörda fackförbund.

– Det ställer stora krav på alla parter, eftersom det inte finns någon erfarenhet att falla tillbaka på, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Hon och förbundets vice ordförande Lars Bergman ansvarar för kontakterna med genomförandekommittén. I februari deltog de i en första träff med Thomas Rolén och några av hans utvalda.

– Så här långt kan man konstatera att kommittén helt saknar en person med aktuell erfarenhet av praktiskt polisarbete, säger Lena Nitz.

Den 20 mars presenterar kommittén upplägget för sitt fortsatta arbete för länspolismästarna och representanter för facken. Senare samma dag diskuterar Polisförbundet, ST, Jusek och Seko hur man ska gå vidare – och i vilken mån man ska göra det tillsammans.

Roléns deadlines:

1 april 2013 Presentera en plan för sitt uppdrag för justitiedepartementet.

1 september 2013 Beslut om regionindelning och huvudorter. Det är regeringens deadline. Enligt  kommitténs egen tidplan är det 1 juli som gäller.

1 mars 2014 Lämna budgetunderlag för 2015–2017 till regeringen. Föreslå sammansättningen av insynsrådet och regionpolisråden.

1 juli 2014 Besluta om den organisatoriska strukturen på nationell nivå och inom polisregionerna. Besluta om anställning av de högsta cheferna, med undantag för dem som tillsätts av regeringen. Enligt  kommitténs egen tidplan ska regioncheferna utses senast 31 december 2013.

1 september 2014 Lämna ett förslag till regleringsbrev till regeringen.

1 januari 2015 Sjösätta Polismyndigheten.

1 april 2015  Slutredovisning av uppdraget.

 

I Roléns uppdrag ingår även bland annat att:

 • Besluta om ansvarsfördelningen och tydliggöra den i en arbets- och delegationsordning.
 • Inrätta en ny nämnd som bereder anställningsärenden.
 • Bemanna Polismyndigheten.
 • Besluta om verksamhetsplan och budget för 2015.
 • Bestämma om och vidta anpassnings- och förvaltningsåtgärder inom områden som IT, personal- och ekonomiadministration samt rättsliga frågor.
 • Ansvara för avvecklingen av de befintliga myndigheterna inom polisen.
 • Sluta nya avtal och se över befintliga avtal.
 • Förbereda inrättandet av en avdelning för särskilda utredningar.
 • Pröva förutsättningarna för en inordning av verksamheten vid Polisens Administrativa Center i Statens servicecenter.
 • Införa en modell (kontaktpunkt) där allmänheten kan framföra synpunkter på polisen.
 • Bestämma om och, så långt möjligt, genomföra andra övergripande strukturreformer.
 • Lämna förslag till regeringen på ytterligare åtgärder av större vikt, relaterande till ombildningen, som krävs de första åren efter genomförandet.

 Källa: Regeringens direktiv till genomgörandekommittén


”Jag var ju med som sekreterare i Polis-organisationskommittén. Att sedan få möjlighet att vara med och fullfölja det här och se vad det blir, det tycker jag är fantastiskt.”

Johan Dixelius, en av Thomas Roléns första medarbetare.
Han har bland annat varit biträdande länspolismästare i Kalmar tidigare.

Läs mer om Roléns utvalda här.

Mer om kommitténs planer här.

Kommittén har också en egen sajt: polissamordningen.se

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst