Annons

Annons

Många frågor om
villkor vid övergång

29 april 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
- Det är viktigt att inte ta med det gamla in i det nya, sade Thomas Rolén när han gästade Polisförbundets ordföranderåd i april. Foto: Anna Hjorth

– Kommitténs planering verkar genomtänkt och tydlig. Men det låter som att villkorsfrågorna, vid övergången till den nya myndigheten, kommer att bli klara i ett sent skede.

Det sa Veronica Nygren, Polisförbundet Jämtland, sedan hon hört Thomas Rolén berätta om arbetet med polisens omorganisation.

- Det är viktigt att inte ta med det gamla in i det nya, sade Thomas Rolén när han gästade Polisförbundets ordföranderåd i april. Foto: Anna Hjorth

Tidplanen för polisens omorganisation är spikad, för genomförandekommitténs del. Enligt den utses cheferna för nya polisregioner senast vid årsskiftet. När regeringen utser de högsta cheferna är däremot oklart. (Uppdaterad)

Enkät:

Vilka är dina tankar efter att ha hört Thomas Rolén om den nya organisationen?

Johanna Markgren, ordförande studerandeförbundsområde Solna:
– Eftersom jag är ny och inte har så mycket inblick sedan tidigare, slås jag av vilket jätteprojekt det här är. Både för Polisen som organisation, men också för Polisförbundet – så att vi matchar arbetsgivaren väl.  Det känns ändå som att Rolén beskrev ett tydligt upplägg av själva omorganisationen. Samtidigt så finns det många frågor som ännu inte har några svar.

Christopher Persson, ordförande studerande-förbundsområde Växjö:
– Man inser vilket enormt jobb det handlar om. På skolan hör vi att den nya organisationen ska vara igång 2015, men inte så mycket mer. Här fick vi veta att allt verkar vara väldigt uppstyrt och planerat. Sedan lever vi studenter inte i att det här är något nytt – för oss blir ju detta den organisation som är vår verklighet, när vi kommer ut och börjar jobba.

Veronica Nygren, vice ordförande förbundsområde Jämtland:
– Kommitténs planering verkar genomtänkt och tydlig. Men det låter som att villkorsfrågorna, vid övergången till den nya myndigheten, kommer att bli klara i ett sent skede. Det skapar oro för medlemmarna och det är viktigt att alla får veta vad som händer med deras anställningar.

Enkät: Anna Hjorth

Vid Polisförbundets ordföranderåd* var Thomas Rolén på plats. Han berättade då bland annat att genomförandekommittén delat in omorganisationsarbetet i sju faser.

Nu, i början av fas två, åker kommittén land och rike runt och träffar bland andra polischefer och fackrepresentanter. Parallellt läggs en rad uppdrag med kravspecifikationer och tuffa deadlines ut på RPS.

-Man måste hålla de här tiderna. Det kommer inte att gå annars, sade Thomas Rolén.

Under denna fas – som sträcker sig till 1 juli – fattar Thomas Rolén beslut om polisregionernas gränser och huvudorter. Utgångspunkten är dagens samverkansområden och det krävs tungt vägande skäl att frångå dessa.

– Vi blir en myndighet oavsett hur regionindelningen blir. Om vi har som arbetshypotes att de här samverkansområdena är bra så är det inte sju självständiga myndigheter – det är sju avdelningar. Det är viktigt att inte ta med det gamla in i det nya, sade Thomas Rolén.

Under fas tre, som pågår till årsskiftet, utses cheferna för nya polisregioner. Övriga nyckelbefattningar utses ”i möjligaste mån” första halvåret 2014.

1 januari 2015 träder den nya polisledningen i tjänst och då är alla medarbetare som inte tackat nej till verksamhetsövergången anställda i den nya Polismyndigheten.

Erbjudandena om den övergången kommer att gå ut under andra halvan av 2014, något som väckte en del frågor under ordföranderådet. Flera betonade vikten av snara besked. På plats att svara fanns Kajsa Möller, genomförandekommitténs HR-ansvariga.

– Alla medarbetare kommer att ha de svar de behöver för att kunna fatta ett bra beslut. De svar vi kan ge generellt är att vid en verksamhetsövergång kliver man in med de villkor man har i dag. Vi kommer självklart att lämna besked så fort som möjligt, men det är viktigt att när vi ger svaren så ska de också gälla, sade hon.

De högsta cheferna, det vill säga rikspolischefen, chefen för den nationella operativa avdelningen och chefen för avdelningen för särskilda utredningar, utnämns av regeringen. Men när det sker kan justitiedepartementet inte ge något besked om i dagsläget.

Fotnot: Kommittén har en egen webbsida: polissamordningen.se

*Träff med Polisförbundets alla förbundsordföranden.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst