Annons
Annons

Polismissnöjet har ökat
sedan 2010

22 april 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Poliser är mindre nöjda med sitt arbete än de var för ett par år sedan. Det visar Polisens medarbetarundersökning för 2013.
– Det vanliga är en positiv utveckling, men då krävs det att man jobbar med bristområdena, säger Johan Eklund, undersökningsledare på SCB.

Poliser är mindre nöjda med sitt arbete än de var för ett par år sedan. Det visar Polisens medarbetarundersökning för 2013.
– Det vanliga är en positiv utveckling, men då krävs det att man jobbar med bristområdena, säger Johan Eklund, undersökningsledare på SCB.

När Polisens medarbetarundersökning (NMI) presenterades i början av april visade det sig att helhetsbetyget sjunkit sedan den förra undersökningen. Minskningen från ett index på 54 år 2010 till 52 för 2013 är liten. Men enligt Johan Eklund, undersökningsledare på Statistiska centralbyrån (SCB), tyder den på att ledningen inte tagit eventuella problem på allvar. Över tid är den vanliga utvecklingen att nöjdheten ökar.

– Men då krävs det att man jobbar med bristområdena. Det går inte att tro att förbättringarna ska komma av sig själv.

Undersökningen är den fjärde som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort på Polisens uppdrag. Den största enskilda förändringen sedan 2010 berör hur nöjda poliserna är med ersättningen för sitt arbete. Betygsindex har sjunkit från 34 till 29.

Enligt Johan Eklund är det viktigt att se på utvecklingen under ett längre tidsperspektiv. Han tycker inte att det fungerar att jämföra NMI-index rakt av mellan olika yrkesgrupper.

– Men generellt brukar vi säga att ett tal runt 55 tyder på att de anställda är ganska nöjda. Vid ett tal på över 70 är medarbetarna mycket nöjda.

Mest nöjda är poliserna över lag med hur organisationen når uppsatta mål. Äldre poliser är generellt mer nöjda än yngre kollegor. Inom området utveckling och ledarskap är emellertid åldersgruppen under 30 mest nöjd.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst