Annons
Annons

Gränsen mellan piketen och Nationella Insatsstyrkan granskas

28 juni 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under våren blev en utredning om piketen klar. Den hemligstämplade rapporten är nu ett av underlagen i en översyn av hela polisens insatsverksamhet.

Under våren blev en utredning om piketen klar. Den hemligstämplade rapporten är nu ett av underlagen i en översyn av hela polisens insatsverksamhet.

Piketutredningen är i första hand en lägesbeskrivning, där likheter och skillnader mellan enheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö hör till det som tas upp, berättar Håkan Jarborg Eriksson, som leder översynen av insatsverksamheten.

– De senaste åren har man börjat samarbeta mer när det gäller utveckling, rekrytering och utbildning. Man fördelar även olika typer av utvecklingsuppdrag emellan sig, säger han.

Hans bild är att piketen har en god förmåga, att kompetensen i nuläget varken är för hög eller för låg. Men de akuta uppdragen mot farlig person och farlig situation tar allt mer resurser och det medför ett större behov av att prioritera.

Innan man går vidare med frågan hur piketen ska jobba framöver behöver man veta var gränserna för uppdraget ska gå – dels gentemot vanliga polisen och dels mot Nationella Insatsstyrkan.

En sådan avvägning kommer enligt Jarborg fram mellan raderna i rapporten: Man anser inte att det är piketens jobb att stötta ordningspolisen i lägen då det bara snabbt behövs fler poliser på plats.

– Det ska piketen kunna göra, men det är inte det man ska planera för. Det är fel utnyttjande av en dyr resurs. Man bör även vara försiktig med att binda upp piketen med rena spaningsuppdrag, säger han.

När det gäller NI och piketen diskuteras den gränsdragningen i skrivande stund i förstudien NIK, Nationellt Insatskoncept. Frågan hur styrkorna ska organiseras och dimensioneras är laddad.
– Men debattklimatet är gott. Det känns som det här arbetet har gjutit lite olja på vågorna, säger Håkan Jarborg Eriksson.

I höst ska han presentera förstudien för RPS, som beslutsunderlag inför polisens stora omorganisation 2015.
– Då får ju de här frågorna sin slutliga lösning, säger han.

Fotnot: Håkan Jarborg Eriksson är till vardags chef för länsoperativa avdelningen i Skåne.

NIK, Nationellt Insatskoncept

Representanter för Nationella Insatsstyrkan, piketenheterna, Rikskriminalpolisen, alla polisens samverkansområden, Säkerhetspolisen, kärnkraftslänen, RPS Polisteknik, Polishögskolan och Polisförbundet deltar i översynen av polisens förstärkta förmåga.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst