Annons
Annons

Hur svårt kan det vara, RPS?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det finns troligen flera anledningar till att RPS fick ett lägre värde i den senaste NMI:n men jag tänkte beskriva en händelse som kan vara en del i den negativa utvecklingen.

Det finns troligen flera anledningar till att RPS fick ett lägre värde i den senaste NMI:n men jag tänkte beskriva en händelse som kan vara en del i den negativa utvecklingen.

För några år sedan blev en händelse omskriven i media och RPS beställde och publicerade en rapport om det hela.Rapporten skrevs av en professor och en fil dr vid Stockholms universitet.

I rapporten skriver man om de inblandade på följande sätt ”några poliser som satt i en polispiket”, ”vad poliserna i piketen” och ”det inspelade talet från piketen”. Jag visste att det inte var piketpoliser inblandade i händelsen och skrev därför till rikspolischefen och bad om både ett tillrättaläggande och en ursäkt.

Media har genom åren visat en stor okunnighet om olika polisenheter men att RPS i en officiell rapport visar en sådan nonchalans och likgiltighet för vad som är rätt och fel och som helt felaktigt pekar ut en viss grupp inom polisen tyckte jag var om inte förvånande så åtminstone oförskämt.

Jag fick ett svar om att det var beklagligt att avsnittet fick den utformning det fick men att folk i gemen tror att polispiket betyder poliser som tjänstgör tillsammans i en buss och att det var så författarna använt ordet. Rikspolischefen uttryckte dessutom sin största respekt för piketen, enheterna inte bussen.

”Media har genom åren visat en stor okunnighet om olika polisenheter men att RPS i en officiell rapport visar en sådan nonchalans och likgiltighet för vad som är rätt och fel och som helt felaktigt pekar ut en viss grupp inom polisen tyckte jag var om inte förvånande så åtminstone oförskämt.”

Att folk i gemen tror en sak är inget försvar för att man i en officiell rapport beskriver saker på det sättet. RPS användning av ordet bekräftar i så fall bara gemene mans uppfattning. Folk i gemen använder dessutom en massa ord som det aldrig skulle falla någon in att använda i en officiell rapport.

Hur gick det med rättelsen?
Jag sökte idag på ordet piketen på Intrapolis, fick fram rapporten och felaktigheterna står kvar. Enligt mitt sätt att se på det så tyder det på en nonchalans och ovilja att ta ansvar när det blir fel. Det här kan givetvis vara undantaget som bekräftar regeln men om andra poliser har andra händelser av liknande slag så kan effekten bli som vattendroppen som urholkar stenen och då kan ett sjunkande NMI vara ett tecken på att något inte står rätt till.

Conny Hellqvist
Fd piketpolis, enheten inte bussen

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst