Annons
Annons

Polisutbildning för specialister sjösätts redan i januari?

24 juni 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu har Polishögskolan fått i uppdrag att genomföra en polisutbildning för specialister, anställda inom polisen. Utbildningen ska göra att de kan anställas som poliser.

Nu har Polishögskolan fått i uppdrag att genomföra en polisutbildning för specialister, anställda inom polisen. Utbildningen ska göra att de kan anställas som poliser.

”Idag är många vägar stängda inom Polisen för anställda som inte har en polisiär utbildning. Utifrån verksamhetens behov anser Rikspolisstyrelsen att specialister ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning med en anpassad utbildning för specialister för att på så sätt kunna ta på sig mer kvalificerade arbetsuppgifter samt ges utvecklingsmöjligheter” står det i beslutsprotokollets bakgrundsbeskrivning.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz är kritisk till den motiveringen.
– Jurister och ekonomer kan ju söka jobb hos andra arbetsgivare, medan du som polis inte har den möjligheten i samma utsträckning. Den här förändringen kommer att begränsa polisers möjligheter, säger hon.

Hur antagningen och urvalet till polisutbildningen för specialister ska gå till och vilka krav som ska ställas ska nu utredas och delredovisas senast den 1 september, står det i RPS beslut.

Inriktningen är att utbildningen ska ske på halvfart under ett års tid och huvudsakligen på distans.
”Deltagarna ska kunna få tidigare studier och även vissa specialistkunskaper tillgodoräknade. Mot denna bakgrund kan utbildningen komma att variera i längd utifrån en individuell kunskapsvalidering.”
-Vi utgår ifrån att det kommer att ställas samma krav på de här specialisterna som på andra poliser. Det ska vara tydligt och säkert för medborgarna att en polis har rätt utbildning och besitter de egenskaper som krävs, säger Lena Nitz.

RPS mål är att redan i januari 2014 påbörja en första utbildningsomgång med 24 deltagare.
De som samtidigt börjar den vanliga polisutbildningen sökte in till skolan redan i höstas och har sedan dess genomgått en rad olika prövningar, med bland annat fystest, hälsoundersökning och psykologintervjuer.

Lena Nitz är skeptisk till att det ska gå att få igenom en motsvarande urvalsprocess för specialister på den korta tid som nu återstår.
– Det känns som man trycker igenom det här för att få en förändring till stånd innan omorganisationen, säger hon.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst