Annons
Annons

”Flera beslut har den senaste tiden varit kontraproduktiva”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisen är aktuell för en ny organisationsförändring, en av alla som gjorts under de senaste årtiondena. Samtliga har bland annat haft målen – liksom den nu pågående utredningen:

– att öka synligheten
– att stärka närvaron av poliser i samhället
– att stärka förtroendet för polisen

Listan kan göras lång på prioriteringar och måste-uppgifter. För att hålla sig till de tre att-satserna har ambitionen i utredningarna varit höga – men mycket av det goda har fallit på grund av ständiga projekt och omorganisationer. Beslut har ofta fått karaktären av ”Kejsarens nya kläder”.

I Dagens Nyheter (DN) har vi i dag kunnat läsa att chefen för Stockholmspolisens ordningsvaktssektion vänt sig direkt till justitieministern och föreslagit att ordningsvakter i mycket större utsträckning ska utföra sådana polisiära arbetsuppgifter där man har direktkontakt med allmänheten eftersom ordningsvakter är mer lämpade än poliser att sköta den allmänna ordningen.

Med ett sådant uttalande från en person i ledningen kullkastas att-satserna och allmänheten får i större utsträckning träffa poliser när det inträffat något särskilt. Kan den ordningen öka polisens synlighet och närvaro i samhället?

Justitieministerns pressekreterare tycker att tankarna är intressanta eftersom de kan renodla polisens arbete.

”Flera politiska beslut och polisledningsbeslut har den senaste tiden varit kontraproduktiva och det är med oro jag ser att man kommer att fatta fler sådana”

Flera politiska beslut och polisledningsbeslut har den senaste tiden varit kontraproduktiva och det är med oro som jag ser att man kommer att fatta fler sådana beslut.

Fortsätt inte skriva vackra ord som:
– att öka synligheten
– att stärka närvaron av poliser i samhället
– att stärka förtroendet för polisen

… om det inte finns förutsättningar för en garanterad hållbarhet.

 Närpolisreformen på 1990-talet omgärdades med samma mål. Tyvärr levde inte politikerna upp till måluppfyllelsen. Det tog inte många budgetår förrän skrivningarna om närpolisreformen tonades ner.

Christer Spjut
Polis, numera pensionär

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst