Annons
Annons

Med mod att förändra

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under sommaren kom beslutet om de sju regioner den nya myndigheten ska bestå av. Spännande – men också en utmaning. Sedan kommer nästa viktiga beslut, kanske det avgörande för om förändringen av polisen ska bli framgångsrik. Vilka ska leda arbetet i de nya regionerna?

Förändring – en tanke som dyker upp hos många under sommaren. Tankar fyllda av ambitioner om att till hösten ska jag börja med, sluta med och sätta igång med det jag verkligen vill. Och nu är sommaren till ända och den här förändringen ska bli verklighet.
Förändring för mig är utveckling. Våga tänka nytt, sluta se så mycket bakåt, och mod.

”I denna värld av förändring, stannar inget av det som kommer, och inget av det som går är förlorat.” Citatet ovan tycker jag enkelt säger det komplicerade. Att våga ta emot de skiften i livet som kommer. På samma sätt som vi vet att årstiderna kommer och går.

Lena Nitz 047”Mod att delegera, motivera och entusiasmera behövs också”

Polisen, poliserna, och Polisförbundet står inför en stor och omvälvande förändring som ska leda till något positivt, till en bättre polisverksamhet. Det är jag övertygad om. Just nu händer väldigt mycket när det gäller omorganisationen och Polisförbundet arbetar intensivt på alla nivåer med att hantera de frågor som påverkar våra medlemmar.

Allt blir naturligtvis inte bättre på en gång. Men det som är bra ska vi behålla och det som inte tillför något ska vi ta bort. För det krävs det mod, hos både ledare och medarbetare. Och det krävs en förståelse för att förändring är en process som tar tid. Att röra sig framåt och att utvecklas tar energi.

Det har jag stor respekt för och ska arbeta för att medlemmarna får de förutsättningar som krävs för att lyckas i den här förändringsprocessen. Delaktighet och lyhördhet är ledord som ska prägla vårt arbete – men även genomförandekommitténs, Rikspolisstyrelsens och politikernas inställning.

Under sommaren kom beslutet om de sju regioner den nya myndigheten ska bestå av. Spännande – men också en utmaning. Sedan kommer nästa viktiga beslut, kanske det avgörande för om förändringen av polisen ska bli framgångsrik. Vilka ska leda arbetet i de nya regionerna?
Polisförbundet anser att stor vikt måste läggas vid de personliga egenskaperna hos de nya regionpolischeferna. För att lyckas behövs legitimitet i organisationen genom ett kommunikativt, coachande och förståelsebaserat ledarskap. Mod att delegera, motivera och entusiasmera behövs också. Lite humor kan inte heller skada.

En organisation utvecklas tillsammans med sina medarbetare och medarbetarna utvecklas av organisationen. Därför måste man som ledare vara intresserad av människor. Av att i första hand se andra växa och utvecklas och inte av att främja sin egen position på karriärstegen.

Jag vet att det finns en oro hos många medlemmar inför framtiden. Vad händer med mig, min arbetsplats och mitt jobb? Den oron handlar om hur den nya myndigheten kommer att hantera personalens rörlighet. Ingen medlem ska behöva bekymra sig över att det inte finns ett tydligt regelverk för var, när och hur jag ska jobba. Ett relevant, verksamhetsanpassat men också arbetstagaranpassat rörlighetsavtal är Polisförbundets mål.

Det ska i den nya myndigheten också finnas många möjligheter till kompetens- och karriärutveckling. För alla och över hela landet. Ett annat mål är att det lokala polisarbetet ska vara grunden för det vi gör nu och i framtiden.

Till sist, det är många människor som tycker att Sveriges poliser gör ett fantastiskt arbete. Ta det till er med stolthet!

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst