Annons
Annons

Tre frågor till Hanna Englén …

4 september 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

… ledamot i Polisförbundets valberedning, som förbereder nästa års val till förbundsstyrelsen.

… ledamot i Polisförbundets valberedning, som förbereder nästa års val till förbundsstyrelsen (FS).

Hanna_Englen
Hanna Englén

Hur går det?
– Vi har skrivit till förbundsområdena och frågat vad de tycker har fungerat och vad som inte fungerat – om man tycker att det finns utvecklingsområden och vilka de är i så fall.
-Vi har också skickat ut en förfrågan till ledamöterna i förbundsstyrelsen om hur de ser på sin fackliga framtid – om de står till förfogande för omval.

Vad blir nästa steg?
-I oktober ska vi intervjua alla förbundsstyrelseledamöterna. Utifrån de synpunkter som kommit in från förbundsområdena och intervjuerna skall en sammanställning göras. Valberedningen får sedan, med sin erfarenhet, lösa det fortsatta arbetet.

Vad har du för tankar kring uppdraget?
-Det är viktigt att vi tittar på det här utifrån medlemmarnas bästa. Hur ger vi FS bäst möjligheter att svara upp mot de krav som ställs? Kraven förändras ju, bland annat genom en yngre generation av poliser. FS skall även vara ett fungerande team.
-Vi står också inför en stor förändring i och med omorganisationen. Valberedningen behöver bland annat veta om varje region ska ha en representant i förbundsstyrelsen – idag är det inte så. Svaren räknar vi med kommer från förbundsområdena.

 

Fotnot: Hanna Englén är ordförande för Polisförbundet Jönköping

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst