Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Illustration: Emma Hanquist
Illustration: Catharina Nygård

Svenska poliser mår sämre än kollegor i exempelvis Norge och Holland, enligt en avhandling.

Illustration: Emma Hanquist
Illustration: Catharina Nygård

Mer än hälften av tillfrågade poliser upplever att de blivit cyniska i sitt arbete. Det framgår i en färsk avhandling, som också visar att svenska poliser mår sämre än sina kollegor i flera andra länder.

– Poliser har en komplex arbetssituation och träffar på våld och död i sitt arbete, säger Susann Backteman-Erlanson, som är sjuksköterska, universitetsadjunkt och undervisar blivande poliser i akutsjukvård vid polisutbildningen i Umeå.

Hennes avhandling speglar hur poliser egentligen mår, vilket inte är beskrivet på liknande vis förut i Sverige.

-De mår sämre än de gör i Norge, Holland och Sydafrika, där liknande undersökningar gjorts. Den psykosociala arbetsmiljön för svenska poliser i utryckningstjänst är inte tillfredsställande, den behöver förbättras.

Syftet med avhandlingen var att ta reda på vad som kan utlösa utbrändhet och vilka riskfaktorer som finns. Dels djupintervjuades nio manliga poliser, dels gjordes en större enkätundersökning bland kvinnliga och manliga poliser. De tillfrågades om socialt stöd, organisatoriskt klimat, kulturen inom professionen och om samvetsstress kan bidra till utbrändhet. Samvetsstress är upplevelser av att inte ha gjort tillräckligt, att känna hjälplöshet i en traumatisk situation. Det kan senare bidra till utvecklandet av cynism.

forskningsfakta:

Susann Backteman-Erlansons avhandling heter ”Utbrändhet, arbete, samvetsstress och coping hos kvinnliga och manliga poliser”. Nio manliga poliser i yttre tjänst som varit först på plats vid trafikolyckor har djupintervjuats och enkätsvar från 856 kvinnliga och manliga poliser vid landets 21 polismyndigheter har analyserats.

Läs avhandlingen här

– Djupintervjuerna visade att det informella stödet kollegor emellan var oerhört viktigt, när det fanns. Men ofta fick de manliga poliserna själva ta hand om sina känslor efter traumatiska händelser. Det var inte tillåtet att vara öppen, helst skulle man bära känslorna inom sig, berättar hon.

I enkätsvaren framkom att en tredjedel av kvinnorna och en fjärdedel av männen kände sig emotionellt utmattade. Hälften av kvinnorna och drygt 60 procent av männen upplevde en cynisk attityd till sitt arbete.

­– Kanske är utmattning och cynism ett naturligt sätt att reagera när arbetet är tufft. Det finns i alla yrken där man arbetar med människor, men poliser ligger högt över till exempel vårdpersonal, säger Susann Backteman-Erlanson.

Höga krav, dåligt organisatoriskt klimat och samvetsstress ökar risken för emotionell utmattning eller utbrändhet i ett första steg, och cynism i ett andra.
– Klimatet inom polisen måste bli mer tillåtande. Mer behöver studeras om vad reflektion har för betydelse i arbetet. Det är en arbetsledningsfråga, reflektion kräver utrymme och måste byggas in i systemet. Möjlighet att dela med sig av erfarenheter och tyst kunskap kan ges i kontinuerlig handledning, men det kräver insatser från organisationen, anser Susann Backteman-Erlanson.

 

Ulla M. Andersson

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser