Annons
Annons

Poliser orkar inte jobba till pensionen

7 oktober 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Hela 14 procent av poliserna som är 50 år eller äldre tror inte att de orkar jobba fram till ordinarie pensionsålder. Samtidigt uppger 9 procent av dem att de med hänsyn till åldern har svårt att klara av sina arbetsuppgifter i dag.

Hela 14 procent av poliserna som är 50 år eller äldre tror inte att de orkar jobba fram till ordinarie pensionsålder. Samtidigt uppger 9 procent av dem att de med hänsyn till åldern har svårt att klara av sina arbetsuppgifter i dag.

Laga krav

Rehabilitering: För endast 31 procent av poliser som haft besvär av arbetet har något gjorts för att deras besvär inte ska förvärras, återkomma eller drabba andra. Ändå är arbetsanpassning ett tvingande krav i både arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.

Sam: Arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

FHV: Arbetsgivaren ska anlita företagshälsovård eller ta in externa experter om inte tillräcklig kompetens finns på arbetsplatsen. Det är ett tvingande krav i arbetsmiljölagstiftningen

Siffrorna är de näst högsta på hela arbetsmarknaden, enligt rapporter från Arbetsmiljöverket. Samtidigt bedömer verket att situationen sannolikt är värre än vad siffrorna ger intryck av.

”Bland de äldre i yrket stannar endast de starkaste kvar. Många har redan slutat i förtid eller bytt arbetsuppgifter” skriver verket i sin rapport.

– Detta beror på vad man har jobbat med och var. Det finns enheter med dåliga strukturer, där man blir jagad i jobbet. Skiftgången sliter hårt och inte minst som utredare utsätts man för stora mentala påfrestningar. Om det då inte ges tid till eftertanke och reflektion blir pressen alltför hård, säger Hans Olsson, arbetsmiljöombudsman på Polisförbundet.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (Sam) är en tvingande föreskrift i arbetsmiljölagstiftningen och utgör grunden för arbetsmiljöarbetet. Men endast 50 procent av poliserna omfattas av Sam, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.
– Skillnaderna är stora både mellan och inom olika myndigheter. Det finns de som förstår nyttan av att ha friska medarbetare. Då fungerar det bra med SAM, medan andra jagar folk med piska. Det håller en period, men inte länge, säger Hans Olsson.

Arbetsmiljöverkets rapport visar också att endast 13 procent av poliserna har fått ett besök eller en bedömning av företagshälsovården det senaste året.
– Bekymret är att det inte finns någon kontinuitet. Myndigheterna byter företagshälsovård efter några år när nya upphandlingar görs och den som är billigast får uppdraget. Det är en del av förklaringen. Det är ett gissel att behöva byta läkare efter några år när man kommit igång på en företagshälsovård. Det är inget bra system, säger Hans Olsson.

Bill Erlandsson

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst