Snart fattas avgörande beslut om Polismyndigheten

9 oktober 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Lokalpolisområden kommer att utgöra basen i Polismyndigheten, enligt förslaget till inriktningsbeslut, som behandlas nu i dagarna.

Den 11 oktober tas ett stort steg på vägen mot en ny polisorganisation. Då ska Polismyndighetens olika nivåer och ansvarsfördelningen dem emellan spikas.

nationellt ansvar

När det gäller vissa specialområden, exempelvis trafikpolisverksamheten, kan en region få nationellt ansvar för den verksamheten.

Erik Lagerholm, Polisförbundets ombudsman för chef- och ledarskapsfrågor, berättar att Polismyndigheten föreslås få fyra nivåer.

1. NATIONELLT. Mycket av det som nu sköts av Rikskriminalpolisen överförs till nyinrättade Noa, den Nationella operativa avdelningen.

Noa blir bland annat kontaktpunkt gentemot Säkerhetspolisen, som bildar en egen myndighet. Chefen för Noa utses av regeringen och fungerar som ställföreträdande rikspolischef.

2. REGIONALT. De sju polisregionerna består som känt av två eller flera län utifrån dagens samverkansområden. Inriktningen är att regionerna bara ska ha en ledningscentral vardera och att de bland annat får en samordnande roll för ingripandeverksamheten. Hur ledningscentralerna ska förhålla sig till Polisens kontaktcenter (PKC) hör till det som nu ses över, berättar Erik Lagerholm.

3. LOKALT. Polisområden föreslås bli namnet på Polismyndighetens lokala nivå. På många håll kommer polisområdena geografiskt att motsvara dagens polismyndigheter, och alltså följa länsgränserna. Men när det gäller de tre storstadsregionerna är tanken att man behåller de polisområdesindelningar som finns i dag.

Polisområdena ska bland annat hantera mer komplexa brottstyper, leda ingripandeverksamheten på fältet och hålla i akututredningarna

4. LOKAL-LOKALT. Varje polisområde består av två eller flera lokalpolisområden, som ska utgöra basen i den nya polismyndigheten. Hur stora lokalpolisområdena ska vara är inte exakt bestämt, eftersom olika områden kan ha väldigt olika förutsättningar. Ett lokalpolisområde ska kunna bestå av kommuner på olika sidor av en länsgräns. Lokalpolischeferna ska bland annat teckna samarbetsavtal med kommunerna.
Uppdraget kan på många sätt sammanfattas i ”skydda, hjälpa och ställa till rätta” – med ingripandepersonal på plats dygnet runt, samt utredare och FU-ledning dagtid.

När detta läses är förhandlingarna mellan Thomas Rolén och fackförbunden om detta så kallade inriktningsbeslut i full gång.
–Inga formella beslut är fattade ännu, betonar Erik Lagerholm.

Regionpolischeferna …

utses i slutet av december. De sju utvalda ska sedan arbeta i Stockholm tillsammans med Thomas Rolén under 2014, och förbereda övergången till den nya myndigheten.

 

”En organisation av Polisens storlek bör ha sex tydliga chefsnivåer. I dag varierar antalet chefsnivåer inom de olika polismyndigheterna och det finns otydliga mellannivåer. På vissa platser finns fler än tio chefsnivåer.”

 

Saxat ur information från Polissamordningen

 

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst