Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Illustration: Emma Hanquist.
Illustration: Emma Hanquist.

Chefers arbetsmiljö inverkar inte bara på deras hälsa – utan även på deras ledarskap. Det visar forskning från Linköpings universitet.

Illustration: Emma Hanquist.
Illustration: Emma Hanquist.

Chefers arbetsmiljö inverkar inte bara på deras hälsa – utan även på deras ledarskap. Det visar forskning från Linköpings universitet. De lägsta cheferna är mest sårbara. 

Många chefer ansvarar för sina medarbetares arbetsmiljö, men vem värnar egentligen chefernas väl och ve? Frågan aktualiseras i en doktorsavhandling från Linköpings universitet, där Daniel Lundqvist analyserat kopplingen mellan chefers hälsa, psykosociala arbetsvillkor och ledarskap. Hans studier visar att de tre komponenterna är sammaflätade, och att chefernas arbetsmiljö påverkar medarbetarna. En pressad chef får sämre hälsa och utövar ett sämre ledarskap. Därmed försämras relationen till medarbetarna.

Då mår chefen bra

1. När kompetensen tas tillvara och hon eller han stimuleras och utmanas i jobbet.

2. När förväntningarna på rollen stämmer överens med andras.

3. När det finns personer runtomkring att prata med om såväl arbetsuppgifter som stress.

Om studien

Daniel Lundqvist lade fram avhandlingen Psychosocial Work Conditions, Health and Leadership of Managers, vid Linköpings universitet den 20 september.

Den baseras på data från nio svenska organisationer och intervjuer med chefer i ett svenskt industriföretag och en kommun.

– Inom ledarskapsforskningen är det väldigt starkt fokus på individen chefen. Chefer förutsätts nästan ha ett genetiskt anlag som gör dem till bra ledare. Men det räcker inte att skicka iväg dem på en ledarskapskurs, de måste ha en bra miljö på arbetsplatsen också, säger Daniel Lundqvist.

Mest utsatta är cheferna på de lägsta nivåerna, så kallade första linjens chefer. De är ofta operativt ansvariga för att den dagliga verksamheten ska rulla, och har krav på sig att vara närvarande och tillgängliga. Till skillnad från de högre cheferna – som har mer långsiktiga och strategiska uppgifter – löper deras jobb i korta intervall. De tvingas göra brandkårsutryckningar fastän de kanske egentligen behöver ta tag i saker vid den egna datorn.

– I min studie var första linjens chefer väldigt tydliga med att de behöver arbetsvillkor som ger dem förutsättningar för att de ska må bra och nå förväntade resultat. De pratade om det i mycket högre utsträckning än övriga chefer. Första linjens chefer upplevde också att de har det mer stressigt, säger Daniel Lundqvist.

Hur många anställda chefen har under sig tycks inte inverka på hennes eller hans välmående, enligt forskningen. Men däremot har det betydelse för hur chefen uppskattas som ledare. Ju fler underställda, desto sämre ledare. En trolig förklaring tros vara det så kallade transformativa ledarskapet, som bland annat handlar om att motivera, coacha och uppmuntra sina medarbetare.

Daniel Lundqvist. Foto: Ann-Mari Pykett.
Daniel Lundqvist. Foto: Ann-Mari Pykett.

– Har man många anställda hinner man nog inte med att göra det här i samma utsträckning som annars, säger Daniel Lundqvist.

Vad är din viktigaste slutsats?
– Att chefens arbetsmiljö har betydelse för medarbetarna. I forskningssammanhang är förhållandet mellan arbetsmiljö och ledarskap inte så belagt, det är ett fynd som jag är lite stolt över.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser