Annons

Annons

Ökat meddelarskydd – för vissa

4 december 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Anställda i offentligfinansierad vård, skola och omsorg ska ha samma skydd som offentliganställda om de larmar om missförhållanden på jobbet. Det föreslår regeringens utredare i dag. Men privatanställda i annan offentligfinansierad verksamhet omfattas inte.Anställda i offentligfinansierad vård, skola och omsorg ska ha samma skydd som offentliganställda om de larmar om missförhållanden på jobbet. Det föreslår regeringens utredare idag. Men privatanställda i annan offentligfinansierad verksamhet omfattas inte.

Regeringens utredare Margareta Åberg väljer att begränsa sitt lagförslag om ett utökat meddelarskydd för privatanställda till de tre områdena vård, skola och omsorg. Anledningen är att områdena går att avgränsa, att de sysselsätter ett stort antal människor och att de till stor del drivs med offentliga medel.

– Sen finns det brukare, vårdtagare, elever och andra som i princip har en beroendeställning gentemot den som ger vården eller undervisningen och alltså har ett skyddsbehov. Där kan ett stärkt meddelarskydd utgöra ett värdefullt komplement, sa Margareta Åberg under dagens presskonferens.

Därmed exkluderas alltså anställda inom till exempel kollektivtrafiken eller vaktbolag. Vad som är offentlig finansiering anses för svårt att avgöra i dessa fall. Finns det någon offentlig finansiering här och var i så fall? Vilka delar av verksamheten träffar den?

– Vård, skola, omsorg är klart definierade verksamheter i lag, när det gäller annan verksamhet så finns inte de klara definitionerna. Det är alltså svårt att ringa in dem, förklarar Margareta Åberg.

Utredningen om stärk meddelarskydd för privatanställda i offentlig finansierad verksamhet tillsattes till följd av en växande privat sektorn, som innebär att allt fler anställda hamnar utanför meddelarskyddet.

I den nya lagen, som föreslås träda kraft första juli 2015, undantas personer i företagsledande ställning liksom verksamheter som helt saknar offentlig finansiering.

TCO, som drivit frågan om stärkt meddelarskydd, välkomnar förslaget men anser att fler borde omfattas.

– Jag beklagar att utredningen begränsat detta till vård, skola och omsorg. Det finns flera andra offentligt finansierade verksamheter där behovet av meddelarskydd är lika stort, till exempel spårtrafiken och hos företag som har uppdrag inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken, säger ordföranden Eva Nordmark på TCO:s webbplats.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst