Annons
Annons

Vad har Polisförbundet
gjort åt löneutvecklingen?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Inte så förvånande att läsa att poliser är en av de yrkeskategorier tillsammans med lärarna som haft den sämsta löneutvecklingen under 2000-talet. Man har ju som polis fått känna på detta i verkligheten också. Jag vill direkt tala om att jag har hoppat av som medlem i Polisförbundet efter 20 år, detta bland annat på grund av den dåliga löneutvecklingen.

Nu när den senaste NMI-undersökningen genomfördes så visade den att poliser är väldigt missnöjda med ersättningen och att de med all tydlighet har rätt att vara det. Vad har Polisförbundet gjort för att hindra denna utveckling?

Det jag kan konstatera är att min lön trots mycket goda vitsord i lönesamtal och utvecklingssamtal inte ökat nämnvärt, 500–600 kronor per år i snitt. Detta på grund av att man använt Rals-pengar till lönefördelning på min sektion. Detta har arbetsgivaren gjort med Polisförbundets medgivande.

Hur har ni tänkt att vända denna mycket dåliga utveckling? Det jag fått mig till livs vad det gäller de pågående förhandlingarna, (min fru är medlem) så verkar detta avtal också bidra till den fortsatta dåliga utvecklingen 6,8 procent på tre år? Ett skämt i mina öron när man tar hänsyn till statistik och NMI. Inget som gör att jag kommer söka nytt medlemskap i Polisförbundet igen.

När tänker Polisförbundet ta en rejäl fight med arbetsgivaren när det gäller den dåliga ersättningen? Jag ser ett gyllene läge i och med omorganisationen. Vad jag förstår så ska alla medarbetar skriva på ett övergångsavtal till den nya myndigheten. Vad händer om vi inte gör det? Kan detta användas för att sätta press på arbetsgivaren. Vågar Polisförbundet använda detta som en sista stridsåtgärd? Eller förstör det era karriärer efter den fackliga?

Helt enkelt vad har ni för plan för att vända den dåliga löneutvecklingen och vågar ni osjälviskt strida för era medlemmar?

Magnus Krantz
tidigare medlem

 

SVAR från Polisförbundet:

 

Hej Magnus och tack för dina synpunkter.
Att svensk polis genomsnittligt halkat efter i ”löneligan” är faktiskt inte så konstigt som man kan tycka. Det beror till en stor del på att vi sedan 2006 har anställt väldigt många fler nya poliser jämfört med tidigare år. En tredjedel, 33 procent, är enligt Brå, Brottsförebyggande rådet, anställda mellan 2006­–2012 och detta påverkar såklart utfallet negativt eftersom medellönen då följaktligen sjunker.

Beträffande NMI-resultaten så konstaterar vi precis som de flesta andra att ersättningsnivåerna inom svensk polis idag är för låga. Dessutom finns det skillnader i lön beroende på var och vad man arbetar med i vårt land. Polisförbundet har därför utarbetat ett lönepolitiskt program som antogs med bred majoritet på senaste representantskapet 2012 och syftet med detta program är att skapa en god löneutveckling för svensk polis.
När vi tittar på din löneutveckling sedan 1 oktober 2007 kan vi konstatera en årlig löneutveckling på drygt 1 000 kronor för en polis i snitt vilket jämförelsevis borde kunna anses som en hyfsat god utveckling och avsevärt högre än de 500–600 kronor  som omnämns i din insändare. Vad detta beror på är svårt att svara på, men vad som dock är rimligt att kräva är att din arbetsgivare kan berätta för dig varför du fått den nya lönen, vad det beror på och hur du i framtiden kan göra för att utveckla din lön.

Att ha synpunkter på avtalsperiodens procentsatser är naturligtvis berättigat. Lönerna på svensk arbetsmarknad sätts utifrån vad den konkurrensutsatta sektorn förhandlar fram, det så kallade märket. I innevarande avtalsrörelse, RALS 2013-2016, följer vi Industrin som också har 6,8 procent på en treårsperiod. Även om svensk ekonomi i ett omvärldsperspektiv kan anses som god kan man inte helt bortse från hur det ser ut i övriga världen med tanke på finanskris och dylikt. Att i det perspektivet kunna se tillbaka på tydliga reallöneökningar måste, enligt Polisförbundets mening, uppfattas som positivt om ej helt tillfredsställande.

En mycket intressant fråga du tar upp är övergången till den nya Polismyndigheten 2015. Vi för kontinuerliga diskussioner med Rikspolisstyrelsen och Genomförandekommittén som ansvarar för den nya strukturen för den nya Polismyndigheten. Det finns frågor som de inte har svar på, varken från Rikspolisstyrelsen eller från Genomförandekommittén och där dessa hänvisar till beslut som ska fattas under 2014. Det som är klart, är att vid verksamhetsövergången kommer man beredas möjlighet att tacka nej till en anställning i den nya polismyndigheten. Gör man det kommer man inte längre att arbeta som polis, eftersom den gamla myndigheten inte finns kvar. Detta ska erbjudas alla tillsvidareanställda poliser. Rent teoretiskt kan detta innebära att om ingen polis väljer att gå med till den nya myndigheten så kommer det inte att finnas några poliser att sätta i tjänst den 1 januari 2015.

Du kan vara helt säker på att Polisförbundet alltid agerar för våra medlemmars bästa och vi kommer att vara beredda, alla tillsammans, att ta fighten när vi bedömer att det behövs.

Är Du beredd att ta fighten tillsammans med oss?

Christer Palmkvist
Yvonne Kärnheim Bengtsson
Sven-Erik Svensson

Politiskt ansvariga för lön och anställningsvillkor i förbundsstyrelsen

 

REPLIK från Magnus Krantz:

Känns lite tråkigt att ni inte mer specifikt kan svara på min frågor men en viss förståelse har jag för detta.

Intressant att ni kollade upp min egen löneutveckling, Men det ännu mer intressanta är att ni gjorde en jämförelse från 2007 då jag under en period var i arbetsledande funktion och hade en hyfsad löneutveckling. Siffrorna skulle inte vara lika charmerande om ni skulle ha räknat från när jag blev klar polis 1993 polisskolan inte inräknad. Enligt mig cirka 900 kronor per år och då från en väldigt låg nivå. Hade jag inte haft en arbetsledande funktion under några år så är jag övertygad om att jag haft en avsevärt lägre lön.

Just det är ju en fråga för sig. Att om man inte är chef så har man små möjligheter att göra lönekarriär inom polisen. Kanske en fråga att ta tag i? Som jag förstod det så kommer in inte använda organisationsövergången som en eventuell stridsåtgärd. Senaste löneavtalet på tre år talar ju sitt klara språk i den frågan.

Jag måste tyvärr säga att de svar jag fått har inte fått mig att ändra mig vad det gäller ett eventuellt medlemskap i pPolisförbundet. Känns fortfarande att Polisförbundet blivit en elefant som lever sitt eget liv för sin egen skull och inte för medlemmarna ytterst.

Tack för att jag fått yttra mig och att ni tagit er tid att svara på mina frågor.

PS. Tror att ni behöver komma närmare era medlemmar och alla polisanställda för att behålla och värva nya medlemmar till förbundet. DS.

 

 

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst