Annons
Annons

Dags att anpassa förbundet

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det nya året har börjat med full fart och även vintern som kom till slut. Full fart kommer det att fortsätta vara under hela året och många utmaningar ska övervinnas för Polisförbundet och våra medlemmar.Det nya året har börjat med full fart och även vintern som kom till slut. Full fart kommer det att fortsätta vara under hela året och många utmaningar ska övervinnas för Polisförbundet och våra medlemmar.

Vi närmar oss det skede i omorganisationen där många medlemmars arbete påverkas av de beslut som fattas. Ett av de mest angelägna uppdragen för mig och förbundsstyrelsen nu är att skapa trygghet och stabilitet för våra medlemmar inför de förändringar som kommer.

Lena-Nitz-kontor-web”Polisförbundet avslutade 31 ärenden i olika arbetsrättsliga processer  förra året vilket resulterat i cirka tre miljoner kronor i skadestånd och ersättning.”

De blivande regionerna ska nu ställa om sin organisation för att passa den karta som ritats. Det innebär att polisstationer, enheter, specialistfunktioner och mycket annat kanske inte kommer se ut eller verka på samma sätt som i dag. Nya nivåer för befogenheter och behörighet kommer att skapas och en del medlemmar kommer att få nya funktioner och arbetsuppgifter.

Polisförbundets uppgift är att se till att det inte finns några frågetecken kring anställningsvillkor eller arbetssituation när övergången till den nya myndigheten sker.  Det ställer stora krav på vår organisation och förtroendevalda. Samtidigt ger det möjligheter att påverka så att medlemmarna får en så bra arbetsmiljö och förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag och möta framtiden.

En nationell lönestruktur är också under uppbyggnad. Det är ett arbete som sker i flera steg och vid flera förhandlingstillfällen. Vid varje enskilt tillfälle måste vi med stor omsorg ta ställning till hur det samlade ekonomiska avtalsvärdet ska tas omhand. Ett av de första stegen är att satsa på en väsentligt höjd lägsta lön. En lång och välförtjänt uppgradering och höjd status av vårt yrke förutom att det har en löneutjämnande effekt. Och det är bara början.

Och för att klara allt det här måste även vår egen fackliga organisation förändras.  Polisförbundet kommer därför att organisera om sig för att, så starka som möjligt, möta arbetsgivaren på alla nivåer. Arbetet med att anpassa stadgar, administration och fackligt arbete pågår i många olika former och arbetsgrupper både ute i förbundsområdena och på kansliet. Och i höst kommer vårt högsta beslutande organ, Representantskapet, samlas för att besluta vilka frågor och vilken polispolitik förbundet ska driva. Där ska vi också välja vilken styrelse som ska föra Polisförbundet vidare.  Så vi har ett mycket spännande år framför oss.

De traditionella fackliga frågorna ska vi fortsätta arbeta med parallellt med vår egen och polisens omorganisation. Jag kan slutligen konstatera att Polisförbundet avslutade 31 ärenden i olika arbetsrättsliga processer  förra året vilket resulterat i cirka tre miljoner kronor i skadestånd och ersättning tillbaka till medlemmarna.

Det är en tuff utmaning att räcka till för allt det arbete som ska göras men vi är många, envisa, fulla av engagemang som gör vårt arbete riktigt bra för att tillsammans utveckla en professionell polis.

Lena Nitz
Ordförande
Polisförbundet

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst