Annons
Annons

”Just nu är det polisfritt
i ganska många mil”

26 mars 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Ordf.Norrbotten-jpg-webb3
Torgny Olofsson

De stora avstånden är den största utmaningen vid omorganisationen, konstaterar Torgny Olofsson, som är ordförande för Polisförbundets medlemmar i vad som ska bli Polisregion Nord.De stora avstånden är den största utmaningen vid omorganisationen, konstaterar Torgny Olofsson, som är ordförande för Polisförbundets medlemmar i vad som ska bli Polisregion Nord.

Förbundsregion Nord

Polisförbundet i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland bildade en tillfällig Förbundsregionstyrelse tillsammans redan förra året, för att förbereda myndighets-sammanslagningen 1 januari 2015.

Nu har den styrelsen ombildats utifrån förbundsstyrelsens direktiv, genom att alla förbundsområden röstat fram två ledamöter vardera vid sina respektive årsmöten.

Ett regionhuvudskydds-ombud, Norrbottens Jan Johansson, ingår också i niomannastyrelsen.

Torgny Olofsson är luttrad. Han har varit med om flera omorganisationer då polisen i Norrbotten gått från att vara indelad i åtta myndigheter, via fyra myndigheter till dagens enda.
-Jag har aldrig upplevt att det blivit mindre administration eller att man har hittat de här riktiga samordningsvinsterna. Jag hoppas verkligen att det blir annorlunda den här gången, säger han till Polistidningen.

Den 25:e mars hade den nya tillfälliga Förbundsregionstyrelsen han leder ett första möte i form av en videokonferens. Möten på distans är norm i norr, berättar Torgny Olofsson, som själv har sin bas i Kalix i Norrbotten.
– Avstånden lever vi ju med och måste ta hänsyn till, men de fysiska mötena går inte att ersätta fullt ut, säger han.

Enligt Torgny Olofsson är regionpolischefen Klas Johansson mån om att Polisförbundet är delaktiga i förändringsarbetet, bland annat när det gäller en pågående inmappning av medlemmarna.

Torgny Olofsson
Torgny Olofsson

Vad innebär den?
– Just nu handlar inmappningen om att skaffa sig en bild av den nuvarande organisationen, vilka enheter vi har var idag och sedan fundera över vilka enheter vi ska ha. I slutänden ska vi ju placera in den enskilde polismannen, men det dröjer.

Målet är att bilda starka polisområden, som är bra för såväl polisorganisationen som de enskilda medlemmarna.
-Men framförallt gäller det att det blir bra för dem vi är till för. Just nu är det polisfritt i ganska många mil. Folk har lärt sig att inte ringa i onödan, men när de väl ringer kommer vi inte i alla fall. Vi måste få till en organisation som svarar upp mot de krav som ställs här, säger han.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst