Annons
Annons

Vittna trots förhinder

5 mars 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Var går gränsen för laga förfall då en polis ska vittna i rätten? Ibland är det svårt att balansera kravet på en smidig rättegång med vittnets situation.

Var går gränsen för laga förfall då en polis ska vittna i rätten? Ibland är det svårt att balansera kravet på en smidig rättegång med vittnets situation.

Vittnesplikten är omfattande och densamma för alla. Men poliser måste inställa sig för att avlägga vittnesmål mycket oftare än de flesta andra.

I ett uppmärksammat fall nyligen hotades en polis med vite om 2 000 kronor om han inte inställde sig för att vittna, trots att han var hemma med sjuka barn. Han har senare fått en ursäkt av tingsrätten och händelsen är JO-anmäld.

RB 32 kap

8 § Laga förfall är, då någon genom avbrott i allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet, som han ej bort förutse eller rätten eljest finner utgöra giltig ursäkt, hindrats att fullgöra vad honom ålegat. Såsom laga förfall för part skall och anses, då för ombud, som av parten vidtalats, förelegat hinder, som nu sagts, och annat ombud ej kunnat i tid ställas.

Men fortfarande är det oklart när ett vittne får utebli. Sammanfattningsvis rör det sig om hinder i transport eller sjukdom. Som lagtexten är utformad ges rätten också möjlighet att ta hänsyn till andra oförutsedda omständigheter, något som innebär att det inte går att fastslå en exakt gräns för då laga förfall föreligger.

– Domstolarna ska ju ha samma nivå, men det är ju alltid en fråga om bedömningar. Ett vittne som är hemma med sjuka barn eller själv är sjuk kan höras i hemmet telefonledes, men det går ju inte om det rör sig om ett utpekande. Då krävs videolänk eller personlig närvaro. Vi brukar fråga om ingen annan kan rycka in och passa, säger Mats Sjösten, lagman vid Varbergs tingsrätt.

Enligt honom är det ytterst sällan som någon slipper vittna med hänvisning till laga förfall. Målet att rättegångar ska genomföras smidigt, inte dra ut på tiden, tas om eller skjutas upp väger ofta tyngre än praktiska problem för enskilda.

– Den som är sjuk har ju möjlighet att visa läkarintyg, men också det kan rätten ifrågasätta. Det måste handla om att personen inte förmår att inställa sig, reglerna är lika för alla.

Lena Nitz. Foto: Johan Svanestrand.
Lena Nitz.
Foto: Johan Svanestrand.

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, betonar att en vittnesutsaga från ett närvarande vittne har högsta bevisvärde. Men att rätten ändå måste ta större hänsyn till vittnen som har svårt att inställa sig på grund av att deras barn är sjuka.

– Kollegorna tycker att det är mycket obehagligt att tvingas inställa sig till vittnesmål då de inte haft annat val än att ta med sina barn. Att behöva exponera sina små barn för de personer som de träffar i arbetet och som de allt som oftast har konflikter med är inte okej. Som polis försöker man alltid skona sina barn från att höra om de våldsamma situationer som man ibland utsätts för. De blir oroliga av detta. De ska inte behöva höra det.

Lena Nitz påpekar också att tekniken utvecklas.
– Det måste gå att på ett rättssäkert sätt använda sig av tekniska lösningar. Det skulle underlätta för människor som inte kan inställa sig av olika anledningar. Det skulle också få vittnen att våga vittna i större utsträckning än de gör idag. Det borde vara processekonomiskt fördelaktigt om färre vittnen uteblir från rättegångar.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst