Annons
Annons

HD fastställer dom om dataintrång

7 april 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

50 dagsböter. Det blir straffet för en polischef som gjort slagningar på sitt eget personnummer i polisens register, enligt en färsk dom i Högsta Domstolen.

50 dagsböter. Det blir straffet för en polischef som gjort slagningar på sitt eget personnummer i polisens register, enligt en färsk dom i Högsta Domstolen.

Saxat ur HD-domen:

”Det innebär att han har haft rätt att göra sökningar om det har varit nödvändigt för att genomföra en viss arbetsuppgift. Om så inte har varit fallet har sökningarna skett olovligen.”

Kommissariens tre otillåtna dataslagningar ägde rum redan 2010 och 2011. Han kollade då vad som stod skrivet om honom i bland annat misstankeregistret. Ärendet har först prövats av tingsrätt och hovrätt och kommissarien yrkade på att Högsta Domstolen skulle ogilla åtalet.

Enligt domen hade kommissarien i ett visst sammanhang uppgivit att han inte förekom i misstankeregistret. ”Eftersom han senare fann att påståendet möjligen var förhastat ville han kontrollera uppgiften för att försäkra sig om att den var riktig.”

Högsta Domstolen konstaterar att det inte finns några krav på att ett dataintrång ska ha skett i något speciellt syfte för att det ska vara olagligt. Det är intrånget som sådant som straffbeläggs.

Därför fastställde Högsta Domstolen hovrättens dom om 50 dagsböter, samtidigt som kommissarien ålades att betala drygt 23 000 kronor i ersättning till försvarsadvokaten.

Enligt SVT har ett antal ärenden, där poliser misstänks för liknande dataintrång, legat på is i avvaktan på Högsta Domstolens prejudicerande dom, som meddelades den 1 april.

Läs mer: ”Allt färre slagningar på eget personnummer” (november 2011)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst