Nedvärderingen av svensk polis

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under de senaste månaderna har Polisförbundet förhandlat med Rikspolisstyrelsen om ett nytt löneavtal. Återigen visar polisens högsta ledning hur lågt de värderar svensk polis genom att totalt förkasta förbundets krav på höjd lägstalön. Trots att så väl tulltjänstemän, kustbevakare och till och med väktare tjänar bättre än poliser.

Detta är bara ett i en lång rad av bevis för hur svenska politiker nedvärderat polis som yrkesroll. Förutom den lönedumpning som man ägnat sig åt i flera år så gäller det även den nedvärdering man gjort av yrkesrollen genom att börja dela ut polisiära befogenheter till personer utan polisutbildning.

Politiker och RPS verkar tro att vägen till fler uppklarade brott är att ge polisiära befogenheter till fler, trots avsaknad av relevant utbildning, samt att sänka statusen på polisyrket. Först sänkte man kraven på att komma in på utbildningen. Sedan vägrar man göra utbildningen till en högskoleutbildning trots att två utredningar föreslagit just det. Vidare förslog RPS att införa en snabbutbildning för specialister inom polisen som skulle ge fullständiga polisiära befogenheter.

Dagens låga polislöner riskerar att göra att vi inte bara tappar befintlig polispersonal utan riskerar även att göra det svårt att rekrytera rätt personer i framtiden. Många kommer då svara att det är ett otroligt stort antal som söker polisutbildningen varje år. Antal och kvalitet är dock inte samma sak. Polisyrket kommer alltid locka med dess befogenheter och våldsmonopol. Med rätt lön och rätt arbetsvillkor ökar chanserna att locka rätt folk till yrket och inte bara de som är ute efter makten och rätten att bruka våld i vissa situationer.

Höj lägstalönen till 25 000 kronor, gör polisutbildningen till en högskoleutbildning, tydliggör rågången mellan poliser och civilanställda och lyssna på de poliser som ska göra jobbet nu när polisen ska genomgå sin största omorganisation på nästan 50 år. Då lovar jag att fler brott kommer kunna redovisas till åklagare, den ständiga trenden att brott ute på stadens gator och torg minskar kommer fortsätta och medborgarna kommer bli än mer nöjda med polisens arbete.

Det är dags för svenska folket att berätta för politikerna vilken typ av polis man vill ha i framtiden. Den välutbildade, ytterst kompetenta polis vi haft i många år eller ett lågstatusyrke dit de som har svårt att få andra jobb eller som lockas av makten och våldsmonopolet söker sig.

Christian Hald
Polis i Sundsvall

 

 

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst