Annons
Annons

Risk att poliser
tvingas att gå utan väst

2 april 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Foto: Magnus Laupa
Foto: Magnus Laupa

Gamla, osäkra och för få – polisens skyddsvästar ska bytas ut och förbättras. Nu räknar RPS med snar leverans.

- Ingen informerade oss om läget med skyddsvästarna, säger John, som är skyddsombud vid Söderortspolisen. Foto: Magnus Laupa
– Ingen informerade oss om läget med skyddsvästarna, säger John, som är skyddsombud vid Söderortspolisen. Foto: Magnus Laupa

Gamla, osäkra och för få – polisens skyddsvästar ska bytas ut och förbättras. Nu räknar RPS med snar leverans.

– Innan midsommar, det är min förhoppning. Då har vi dem på lager, säger Magnus Wass, kommissarie och RPS ansvarige för skyddsutrustning.

Han berättar att samarbetet med skyddsombuden har fungerat bra. Tillsammans med poliser som använder västarna har de samlat synpunkter om vilka egenskaper de nya västarna ska ha. Anbudsgivarna överlämnar sedan sina varuprover till fristående testinstitut som i sin tur utgår från ett engelskt institut (CAST) som utvecklar polisiär utrustning.

Västbeställningen

• Nya uppdaterade skyddsvästar kommer att beställas eftersom det finns för få västar.

• Befintliga västar kommer att kompletteras med en ny sorts skyddspanel mot knivhugg.

• De nya textilpanelerna ersätter dagens paneler av metallbrynja. Orsaken är att metallbrynjan kan förorena ett sår.

• Med textilpanelen blir västen marginellt lättare än den är med dagens brynjepanel, men knivskyddet är detsamma.

• Skyddsorganisationen vid Stockholmspolisen har lämnat in en anmälan jämte arbetsmiljölagen 6:6a för att få västproblemen åtgärdade.

Syftet är kvalitetssäkring.
– Sedan lämnar anbudsgivarna in protokoll som visar att de uppfyller kraven. Vi har ju inte egen testutrustning. Dessutom finns det en fördel med opartisk oberoende test.

Emma Cronberg, ledamot i förbundsstyrelsen och huvudskyddsombud vid Stockholmspolisen är mindre optimistisk. Hon tror att nya skyddsvästar når användarna först till hösten. Dessutom understryker hon att problem kvarstår trots alla möten och diskussioner.

– För det första har ingen klargörande information om standarden på västarna nått användarna. För det andra är skyddsbehovet inte riskbedömt på myndighetsnivå. Men vi ingår aktivt i en partsgemensam riskbedömning på nationell nivå.

Turerna kring skyddsvästarna har varit många. En del av dem som nu används faller snart för åldersstrecket. Andra är inte kompletterade med rätt tilläggsskydd. Enligt poliser som Polistidningen talat med har det varit problematiskt att ingen samlad information nått ut om västarnas standard.
– RPS har inget arbetsgivaransvar, många myndigheter har missat att informera. Ännu värre är att vi snart har västlösa poliser. Det finns inget lager och läget är smått desperat, säger Magnus Wass.
Han fortsätter:
– Dessutom bör västarna kasseras efter fem år, eller tio år om det gäller tunga västar, eftersom den garanterade skyddsnivån går ut. Det har hänt att man struntat i detta ute i myndigheterna, jag förstår inte hur någon vågar vara ansvarig för det.

Enligt Magnus Wass kan en förklaring vara att en del polismyndigheter inte har läst igenom kravspecifikationen som sammanställdes då dagens västar köptes in.
Också Emma Cronberg anser att det är respektive myndighet som är ytterst ansvariga genom sitt arbetsgivaransvar.
– Men RPS som tar fram produkterna borde ha större arbetsmiljöansvar, säger Emma Cronberg.

 

 ”Extremt viktig del av vår trygghet”

Bland poliser på fältet har västarna länge diskuterats och oroat användare.

Skyddsombudet John jobbar i yttre tjänst vid Söderortspolisen i Stockholm. Efter att ha studerat sin väst närmare började han fundera på om skyddet är tillräckligt. Många av hans kollegor delade funderingarna och John Aspgren beslöt sig för reda ut vad som är onödig oro, rykten och fakta.
– Både som brukare och skyddsombud blev jag intresserad. Det är en extremt viktig del av vår trygghet. Hur bra är knivskyddet? Behövs kompletteringar? Hur går västen att uppgradera? Ingen informerade ju oss om läget och vi var många som undrade.

 Han blev inte mindre oroad efter att ha sett en film på internet som visade att en väst utan panelen för knivskydd går att skära sönder. Men efter att ha träffat tillverkaren och fått möjlighet att utföra egna test på en begagnad väst lugnades han delvis på den punkten.
–När vi stoppade i extra knivskyddet så kunde jag inte hugga igenom. Den är ju inte gjord för att hindra att någon täljer i den. Ändå bedömer jag det som viktigt att vi får ett nytt knivskydd och att alla västar ska förses med det.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst