RPS: Inte läge att testa elpistol

Publicerad 2014-04-08

Aktuellt Någon försöksverksamhet med elpistol är inte aktuell i dagsläget. Det skriver RPS i ett brev till Kjell Borgström, huvudskyddsombud i Halland.

Kjell Borgström har bland annat i ett debattinlägg i Polistidningen [1] frågat vad Rikspolisstyrelsen gör i elpistolfrågan. Häromdagen fick han ett svar från RPS, där det bland annat står:

”Rikspolisstyrelsen har förståelse för den frustration som uppstår när kollegor misstänks ha agerat felaktigt. /…/

När det gäller elpistoler och elchockvapen arbetar RPS kontinuerligt med frågan och följer noggrant utvecklingen i Sverige och andra länder. /…/

Polisen är redan i dag bland annat utrustade med OC-spray som infördes just i syfte att vara ett alternativ till tjänstevapnet då inte batongen ansågs vara tillräcklig. /…/

Eftersom dödstalen är så låga skulle en försöksverksamhet i syfte att visa att dödstalet skulle minska vid införande av elchockvapen behöva vara mycket omfattande, både i tid, men också i utbredning. I princip skulle alla poliser i yttre tjänst behöva utrustas med elchockvapen för att säkerställa att det skulle användas vid de ytterst få tillfällen när personer riskerar att skjutas ihjäl och det finns möjlighet att använda annat hjälpmedel./…/

Av dessa skäl ser inte RPS i nuläget något syfte med en försöksverksamhet med elchockvapen. Rikspolisstyrelsen har i stället sökt underlag i internationell forskning som dock inte kunnat påvisa en minskning av dödstalen vid införande av elchockvapen även om andra positiva effekter kunnat påvisas.”

Kjell Borgström är inte nöjd med svaret.
– Nu blev ytterligare en person ihjälskjuten av polisen i Uppsala natten till idag. Ytterligare en arbetskamrat som får leva med att ha skjutit ihjäl en människa, under tiden som RPS ägnar sig åt statistik och staplar, säger han till Polistidningen.

Fotnot: RPS brev är undertecknat Anders Hall och Martin Lundin, avdelningschef respektive handläggare på RPS polisavdelning.

[1] debattinlägg i Polistidningen: http://polistidningen.se/2014/04/vad-gor-rps-i-elpistolfragan/