Annons
Annons

Beatrice Ask:
”Regeringen går nu vidare med att stärka rollen för de civilanställda”

5 maj 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nyligen presenterade regeringen en lagrådsremiss om utökade befogenheter för civila utredare. I en debattartikel i Expressen skriver justitieminister Beatrice Ask att alliansens inriktning också är att ”alltjämt rekrytera poliser som vill upprätthålla ordning under helgnätter…

(Uppdaterad.)

Nyligen presnterade regeringen en lagrådsremiss om utökade befogenheter för civila utredare. (Uppdaterad)

Lagrådsremiss

En lagrådsremiss är ett utkast till lagtext som tas fram under den sista delen av arbetet med en proposition.

Regeringen skickar lagrådsremissen till Lagrådet, som ska konrollera att förslaget inte kolliderar med grundlagen eller strider mot någon annan lag och hur det förhåller sig till kraven på rättssäkerhet. Allt enligt Wikipedia.

Förslagen innebär bland annat att civilanställda ska kunna hålla fler förhör på egen hand. I en debattartikel i Expressen om detta skriver justitieminister Beatrice Ask att ”polismän kommer förstås även fortsättningsvis att arbeta med arbetsuppgifter där polismans kompetens är en nödvändig förutsättning. Det handlar till exempel om arbetsuppgifter som kräver våld eller tvång”.

Hon fortsätter: ”Men inriktningen för alliansen är klar. Kompetensen inom polisen behöver breddas. Det är dock viktigt att alltjämt rekrytera poliser som vill upprätthålla ordning under helgnätter, åka på larm om lägenhetsbråk eller agera mot ordningsstörningar i samband med demonstrationer eller högriskmatcher.”

Lena Nitz har i en replik skarpt kritiserat Beatrice Ask inlägg. ”Polisförbundet tycker att det är viktigt med civilanställda inom polisen och anser att deras kompetens ska tillvaratas på olika sätt. Men i artikeln beskriver Ask polisyrket som att det mest handlar om att hålla ordning på stan under lönehelger, använda våld och tvång och agera mot ordningsstörningar. Detta är en grovt förenklad, okunnig och oförskämd skildring av polisyrket” skriver hon bland annat.

 

Läs hela Asks debattartikel
”Experter med rätt att leda polisförhör” här

Läs svaret från Polisförbundets ordförande Lena Nitz
”Oförskämt okunnigt, Ask” här

 

Läs vad Polistidningen skrev i höstas
och tidigare om utredningen av utökade befogenheter för civila.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst