Annons
Annons

Föreslaget prov
kräver mer övning

14 maj 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Många använder bara sitt vapen vid kompetensprovet en gång per år. Men det kan bli ändring på det. Ett nytt kompetensprov är på förslag och taktikutbildningen ska bli mer verklighetsnära.

Fyra polisskjutningar i Västra Götaland i mars. Den sista slutade med ett dödsfall. I radion får polismästaren svara på varför polisen skjuter så mycket. I själva verket skjuts det alldeles för lite – i alla fall på skjutbanan.

– Det ställs väldigt lite krav på vapenträning. Många gör bara kompetensprovet varje år. Kanske beror det på att de flesta skjuter så sällan i tjänsten. Oftast inte alls. Då är det kanske inget man tänker på att prioritera att öva sig i. Men när det väl händer krävs att rutinen sitter, säger Ulf Pettersson, länsansvarig för vapen vid Skånepolisen.

Ulf Petterson har tidigare varit kritisk till att det förs för lite statistik över polisens vapenanvändning. Han har själv varit med och utformat den blankett RPS använder och som ska fyllas i efter varje skottlossning. Men har också tagit saken i egna händer och intervjuat alla poliser i Skåne som avlossat skott i tjänsten mellan 1986 och 2012. Sammanlagt 131 poliser och 110 skjutningar. I genomsnitt knappt fyra per år. Intervjuerna ingår i en forskningsstudie som publiceras senare i år.

Ulf Pettersson tror verkligen att poliser skulle behöva öva mer på att avlossa skott i pressade situationer. Knappt en tredjedel av skotten i hans statistik har avlossats vid överraskande angrepp. Lika stor andel av skyttarna har också upplevt panik i situationen.
– Skjuter vi så gör vi det ofta med en hand och ofta i dåliga ljusförhållanden. Det är något man övar väldigt lite på.

Andelen vådaskott vid ingripanden är relativt liten, en knapp tiondel. Men Ulf Pettersson menar att många poliser väljer att kalla missarna för varningsskott. På så vis blir det svårt att se hur bra de faktiskt är på att träffa.
– Andelen varningsskott borde inte vara så stor som den är. Det är ju nästan alltid andra människor i närheten och risken för studs finns alltid där.

Ulf Pettersson håller i vapenutbildningar själv och tycker att en polis som bär vapen i tjänsten bör skjuta runt 50 skott i månaden. Och kvalitén på träningen är viktig. Men det befinner sig polisen långt ifrån i dag.
– När vi i Skåne var som bäst övade vi skytte fyra gånger per år.

Nyligen lämnade Polishögskolan ett förslag på uppdaterade kompetensprover för tjänstepistol och förstärkningsvapen som nu RPS ska ta ställning till.
– Vi har föreslagit att provet ska vara lite mer dynamiskt och att man ska skjuta mot helfigur så att man kan visa på benträffar. Det vi har föreslagit kommer att kräva mer träning, säger Björn Kaijser på Polishögskolan som varit med och tagit fram förslaget.

Att utveckla kompetensprovet är en del av en pågående förändring av hela utbildningen i polisiär konflikthantering. Läs mer om den nedan.

Utbildningen ska
bli mer lik verkligheten

Vapenhantering, bastaktik och självskydd – allt på samma gång. Det är tanken med den nya utbildningen i polisiär konflikthantering som ska anpassas till verkligheten.

Utbildningen inom taktikområdet ska göras om. Det slogs fast i ett beslut från RPS i december förra året.  Än så länge är momenten självskydd, bastaktik och vapen separerade.  I den nya utbildningen ska de integreras och läras ut mer sammanhållet. Det innebär bland annat att instruktörerna behöver ha kompetens inom alla tre områdena.
– I verkligheten behöver man ju kunna växla mellan de olika teknikerna vid konflikthantering, säger Martin Lundin, handläggare för konflikthantering på polisavdelningen.

Det är Polishögskolan som nu ska ge form åt den nya utbildningen. De första instruktörsutbildarna beräknas bli klara under första kvartalet nästa år. De ska så småningom utbilda instruktörer lokalt i hela landet. Men redan under hösten kommer det att finnas utrymme för 48 befintliga instruktörer att komplettera sina utbildningar med de kompetenser som saknas.

Björn Kaijser
Björn Kaijser

– Tanken är att likrikta den här utbildningen. Nu ser det väldigt olika ut med konflikthanteringen beroende på var man är anställd, säger Björn Kaijser på Polishögskolan, som jobbar med att ta fram utbildningarna.

Sedan 2011 är det ett krav från RPS att sex dagar per år ska ägnas åt taktisk konflikthantering. Det är den utbildningen som nu ersätts av det nya utbildningssystemet. Men om de olika polismyndigheterna lever upp till kravet är oklart. Ingen uppföljning görs enligt Martin Lundin.
– Jag önskar att vi kunde ge både mer tillsyn och stöd när det gäller utbildningarna och det är också en fråga jag driver, säger han.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst