Annons
Annons

Jag vet vad jag vill ha

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Just nu är det en spännande tid. Betydelsefulla frågor för polisen ska avgöras. Jag tänker i första hand på den pågående lönerörelsen och omorganisationen. Det kan tyckas vara helt olika frågor, men man kan också se att de hör ihop. Båda handlar till syvende och sist om vilken poliskår vi vill vara i framtiden.

Just nu är det en spännande tid. Betydelsefulla frågor för polisen ska avgöras. Jag tänker i första hand på den pågående lönerörelsen och omorganisationen. Det kan tyckas vara helt olika frågor, men man kan också se att de hör ihop. Båda handlar till syvende och sist om vilken poliskår vi vill vara i framtiden.

Lena-Nitz-kontor-web”Om polisen inte mår bra, så mår samhället inte heller bra. Det borde arbetsgivarna tänka mer på, innan de avfärdar rimliga lönekrav.”

Lönerörelsen har varit svårarbetad. Arbetsgivaren har länge varit alltför tondöv för våra krav på väsentligt höjda lägstalöner. Frustrationen hos medlemmarna är påtaglig och förståelig. Polisförbundets kampanj ”Vad är det värt?” där vi kräver 25 000 från start har väckt stort engagemang då många är otroligt trötta på att känna att hårt arbete och engagemang inte värderas.

Men höjda lägstalöner för poliser är inte bara viktiga för poliserna själva.Det handlar också om vilken polis samhället behöver. Var står vi om polis blir ett låglöneyrke? Hur ska vi då kunna rekrytera rätt personer att bli poliser? Polisen är en viktig samhällsbärande instans. Hur polisen mår är därför en viktig temperaturmätare. Om polisen inte mår bra, så mår samhället inte heller bra. Det borde arbetsgivarna tänka mer på, innan de avfärdar rimliga lönekrav.

Den andra frågan är omorganisationen. Den har givetvis en enorm betydelse för polisens framtid. Polisens bristande effektivitet kritiseras i dag från flera håll. Orättvist, tycker många. Men orättvist eller inte, kritiken är ändå skadlig för polisens förtroende. Det är allvarligt när polisen upprepade gånger i olika sammanhang beskrivs som en ickefungerande myndighet.

Det som oroar mig är att regeringen kan få för sig att det handlar om att ”ta i med hårdhandskarna” för att uppnå andra resultat. Jag är nämligen övertygad om att så inte är fallet. Det handlar i stället om tydligt och lyhört ledarskap, chefer som ger sina anställda goda förutsättningar och stort inflytande över sin arbetssituation.

I omorganisationen har helhetstänkande hela tiden varit ett av honnörsorden. Alla är överens om att det är för fragmentiserat med 21 polismyndigheter. Nu ska en myndighet skapa tydlighet och profession. Då är det oroväckande att helhetstänket spricker redan i genomförandet. Ett exempel på detta är oenigheten om det nuvarande arbetsmiljöansvaret. RPS, Polissamordningen och länsmyndigheterna saknar en gemensam bild av om ansvaret för till exempel riskbedömningar ligger på länsmyndigheterna eller inte.

Ett annat problem är kommunikationen. Att så många som möjligt i organisationen känner sig väl informerade är otroligt viktigt. Från Polisförbundets sida ser vi att den öppenhet som Polissamordningen visade inledningsvis har avtagit. Det är en olycklig trend eftersom vi tror att kommunikation och öppenhet är en grundplatta i den nya myndighetens framgång.

När den nya polismyndigheten sjösätts i januari 2015 har den väldigt mycket att leva upp till. Nästa rikspolischef har ett gigantiskt uppdrag framför sig. För det här handlar inte bara om en omorganisation utan om förtroendet för polisen som helhet. Vilken poliskår vill vi vara och vilken poliskår behöver samhället?

Som ordförande i Polisförbundet vet jag vad jag vill ha. Trygga medlemmar med skälig lön som får rätt förutsättningar att utföra ett bra arbete. Då kommer poliskåren också att verka optimalt för samhällets bästa.
Lena Nitz
Ordförande
Polisförbundet

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst