ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

”Det finns inget rätt eller fel
vad gäller Pans placering”

Publicerad 2014-05-16

Aktuellt Polisens personalansvarsnämnd (Pan) hamnar under HR-avdelningen 2015. Det framgår av det beslut om Polismyndighetens detaljorganisation som presenterades nyligen.

Fredrik Westin, Polisförbundets ombudsman för rättsfrågor, är kritisk till upplägget.
– Det rör sig om en extremt känslig verksamhet som berör integritet och förtroende hos allmänheten. Det får inte finnas någon misstanke, vare sig internt eller externt, om att poliser inte bedöms objektivt då det görs gällande att de begått fel eller försummelser i anställningen, säger han till Polistidningen.

För närvarande är Pan placerad vid Rikspolisstyrelsen. Här prövar åtta ledamöter och rikspolischefen om anmälda poliser ska sägas upp, få disciplinpåföljd eller stängas av från sin tjänst. Pan bedömer även överklagade beslut om avstängning från polisutbildningen.

Fredrik Westin fruktar att det finns en risk för att Pans legitimitet kan komma att ifrågasättas om nämndens arbete inte är tydligt åtskilt från myndighetens andra avdelningar.
– Därför är det viktigt att Pan har en så självständig ställning som möjligt och hålls avskild från övrig verksamhet, säger han.

Detta har Polisförbundet framfört under förhandlingarna med Genomförandekommittén om detaljorganisationen, utan att få gehör.

Varför har då Thomas Rolén valt denna väg? undrar Polistidningen.

”Pan bör placeras vid den funktion som har mest nytta av att ha hanteringen placerad hos sig”, skriver Thomas Rolén i ett mejl* till redaktionen.

Foto: Andreas H Nilsson

Kajsa Möller. Foto: Andreas H Nilsson

När Polistidnigen vill ställa fler frågor landar vi till sist hos Polissamordningens Kajsa Möller, som utsetts till HR-chef i den kommande Polismyndigheten.

På vilket sätt har HR nytta av Pan?
–Vad vi är ute efter är att säkerställa ett lärande genom att samla all den arbetsrättsliga kompetensen på ett ställe. Vi vill kunna dra lärdomar av Pan-ärenden så att inte ärenden av samma sort kommer tillbaka igen och igen.

Om ni samlar arbetsrättsliga funktioner – hur blir det då med Pans självständighet?
–De som jobbar med Pan är inte inne i andra delar. Det kommer troligtvis inte att vara samma jurister som jobbar med de olika frågorna.

Men alla kommer att sitta tillsammans?
–Så långt har vi inte kommit i vår planering.

Kommer de att ha samma chef?
– Alla inom HR har samma chef, det vill säga HR-chefen, men Pan kommer att vara en särskild grupp inom HR just för att bland annat säkerställa självständighet. Det finns inget rätt eller fel vad gäller placering av Pan. Nu provar vi den här lösningen. Med tiden får vi utvärderar den för att säkra att det blir så bra som möjligt.

Ossian Grahn
Eva Schoultz

*Här är hela Thomas Roléns mejlsvar om varför han valt att placera Pan under HR-avdelningen:

”Personalansvarsnämnden har ett viktigt uppdrag som vilar på ett stort förtroende där objektiva bedömningar och hög integritet självklart ska garanteras.

Från och med 1 januari 2015 placeras Pan, som en del inom HR-avdelningen, till detta finns flera skäl. Pan bör placeras vid den funktion som har mest nytta av att ha hanteringen placerad hos sig utifrån funktionens ansvarsområde i övrigt. I detta fall stämmer det väl överens med HR-avdelningens ansvarsområden. Polismyndighetens arbetsrättskompetens kommer från 2015 att samlas inom HR-avdelningen. Pans placering främjar på så vis de arbetsrättsliga frågorna i stort och de utbildningsinsatser som genomförs inom området. Det skapar i sin tur goda förutsättningar för ett lärande och ett förebyggande arbete i dessa viktiga frågor. En placering inom en nationell avdelning med ett funktionsansvar borgar också för en enhetlig hantering av ärendena.  Nämndens uppdrag, ansvar och sammansättning kommer, 2015, att regleras på samma vis som idag.”