Annons

Annons

Expanderande ammunition
kan bli nordisk norm

25 juni 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Grafik: Ali Moosavian
Grafik: Ali Moosavian

Svensk polis är långt ifrån ensam om att ha expanderande ammunition. Flera länder i Europa har gjort samma val. Och nu tas konkreta steg mot ett byte av ammunition även i Norge.

Grafik: Ali Moosavian
Grafik: Ali Moosavian

Polisammunition
i omvärlden

  • Finland, Frankrike och Belgien använder expanderande kulor av typen Speer Gold Dot, precis som Sverige.
  • I Storbritannien använder bland annat Metropolitan Police en expanderande ammunition.
  • I Tyskland är det olika i olika delstater – vissa polisstyrkor har expanderande kulor.
  • I Norge och Danmark har polisen en tjänsteammunition som inte expanderar. I båda länderna förs diskussioner om ett byte.
Svensk polis är långt ifrån ensam om att ha expanderande ammunition. Flera länder i Europa har gjort samma val. Och nu tas konkreta steg mot ett byte av ammunition även i Norge.
I Norge ligger redan ett förslag om en ny vapeninstruktion, som också innebär ett byte av ammunition, på justitieministerns bord.  I ett första läge har man (efter papperstidningens pressläggning) beslutat att låta motsvarigheten till Nationella insatsstyrkan samt 800 insatspoliser få tillgång till expanderande ammunition.
Och i Danmark skriver en arbetsgrupp just nu på ett förslag, bland annat om ny ammunition, som ska presenteras för politikerna till hösten.
– Vi ser över om vi har den riktiga ammunitionen i förhållande till de arbetsuppgifter dansk polis ställs inför. Exakt vad vi når fram till vet vi inte än, nu analyserar vi och till sist är det folketinget som beslutar, säger Flemming Olsen, ombudsman på Politiforbundet som sitter med i arbetsgruppen.

Han vill inte föregå vare sig gruppens arbete eller det politiska beslutet. Samtidigt säger han:
– Vi behöver en ammunition som vi vet är säker – för att få effektivt stopp på gärningsmannen och som inte riskerar att skada tredje man. Utan att säga att det ska vara den ena eller andra sortens kulor, så är det bra med en expanderande projektil. Och kan svensk polis ha det, så kan vi i Danmark också.

I Norge har man alltså kommit längre. Däremot har man valt att inte föreslå exakt samma ammunitionstyp som svensk polis använder – det anses vara för politiskt känsligt.
Den svenska polisens ammunition Speer Gold Dot var kontroversiell redan när den infördes 2003. Att det skulle bli debatt om – och när – någon skjuts till döds förutspåddes bland annat av Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt. Delegationen tillstyrkte valet av tjänsteammunition, men rekommenderade att politiska överväganden skulle göras. Sedan dess har politiker och experter uttalat sig många gånger, ofta i kritiska ordalag. Men ammunitionen är kvar.
– Jag kan inte se att det finns någon bättre ammunition på marknaden i dag. Den är effektiv och uppfyller syftet – att få stopp på en livsfarlig gärningsman. Det gäller att komma ihåg att allt användande av skjutvapen är dödligt våld, det går inte att bara skjuta ”lite grann”, säger Andreas Hahnquist, som är poliskommissarie och ammunitionsexpert på RPS.

Han menar att de positiva egenskaperna hos ammunitionen väger tyngre än det negativa –att den orsakar större sårskador hos den som blir skjuten. Framförallt för att det är säkrare för omgivningen.
– Även Internationella Röda Korskommittén har framhållit att skyddet för tredje man måste väga tungt i valet av polisammunition, och då är expanderande kulor att föredra.

”Både etiska och människorättsliga aspekter”

Polisens ammunition orsakar oförsvarligt lidande och människor riskerar att dö i onödan. Det menar bland andra organisationen Civil Rights Defenders.

mindre risk
för rikoschetter

  • Svensk polis använder sedan 2003 en hålspetsammunition, som expanderar när den träffar sitt mål.
  • Ammunitionen har kritiserats eftersom den orsakar större skador än den tidigare tjänsteammunitionen, som var helmantlad. Kritikerna hänvisar bland annat till Haagkonventionen från 1899, som förbjuder användning av expanderande kulor i krig.
  • Förespråkarna menar att expanderande ammunition visserligen orsakar större skador, men att den är effektivare när det gäller att stoppa en gärningsman. I och med det ökar skyddet för både allmänheten och polisen. Risken för rikoschetter eller att en kula går rakt igenom målet och träffar tredje person är också mindre än med helmantlade kulor.

– Ammunitionen är av en typ som inte är tillåten i krig och därför är det problematiskt att den används av polis i fredstid. Även om den inte är förbjuden i fredstid, så finns det både etiska och människorättsliga aspekter, säger John Stauffer, organisationens chefsjurist.

Varken Europakonventionen eller andra konventioner om mänskliga rättigheter uttrycker något specifikt om just polisens ammunition. Men det finns skrivningar som starkt begränsar staters möjlighet att använda dödligt våld. I det sammanhanget blir valet av ammunition relevant, menar Civil Rights Defenders.
– Den här ammunitionen orsakar större skador än den som användes tidigare. Risken att avlida vid en träff ökar också. Det är tunga skäl för att byta ammunition.
Men John Stauffer och Civil Rights Defenders anser att det inte bara handlar om vilken typ av ammunition som används. Det är också en fråga om hur man agerar i situationer som riskerar att eskalera till ett läge, där polisen anser sig tvungen att skjuta i nödvärn.

Anna Hjorth
frilansjournalist

 

 

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst