Annons
Annons

Många väntar på
rätt efter datafel

2 juni 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Foto: Erika Larsson
Foto: Erika Larsson

Kenneth Lindroth var den som först upptäckte att han på grund av ett fel i lönesystemet Palasso fått för lite ersättning när han var sjukskriven. Han – och många med honom – har ännu inte fått någon kompensation. Nu har han tröttnat på att vänta.

Kenneth Lindroth var den som först upptäckte att han på grund av ett fel i lönesystemet Palasso fått för lite ersättning när han var sjukskriven. Han – och många med honom – har ännu inte fått någon kompensation. Nu har han tröttnat på att vänta.

Foto: Erika Larsson
Kenneth Lindroth och många andra pensionärer och föräldralediga statsanställda som fått för lite ersättning har inte fått någon kompensation ännu – trots att det gått snart tio år. Foto: Erika Larsson

– Jag tycker inte det är anständigt att en så stor myndighet beter sig så här. Nästan tio år har gått sedan vi påtalade att det var fel. För mig känns det svårt att ta, särskilt som min sjukskrivning berodde på en skada jag fick i tjänsten, säger Kenneth Lindroth, pensionerad polis från Laxå.

Han blev sjukskriven på grund av en arbetsskada 2004 och upptäckte redan 2005 att han fick för lite sjukersättning. Hans kollega, Roger Andersson, upptäckte då att lönesystemet Palasso räknade fel. Felet korrigerades först 2010 och förra året fick 600 drabbade sin kompensation.

Men Kenneth Lindroth har ännu inte fått ett öre. Han, som inte är anställd längre, finns inte med i Polisens system. Därför har vare sig han eller andra som slutat fått några pengar. Många av dem är pensionärer.

Med hjälp av Roger Andersson, som också är pensionär numera, har Kenneth Lindroth räknat ut att det handlar om runt 20 000 kronor som han har rätt till. Plus ränta.
– Nu har jag skickat in en skrivelse till RPS och begär att de betalar ut pengarna senast den 15 juli. Annars kommer jag att driva mitt ärende i en civilrättslig process.

På RPS ligger frågan om ersättning till de som slutat nu hos förhandlingschefen, Magnus Lundström. Han är mitt i avtalsförhandlingar, men lovar att frågan ska lösas snart, däremot går det inte att säga exakt när. Han har ännu inte fått Kenneth Linderoths skrivelse när han pratar med Polistidningen.
– Den yttersta smärtgränsen är 31 december, innan vi går över i en ny myndighet. Vi måste få mer hjälp av företaget som byggt Palasso, för att säkerställa att allt blir rätt innan vi betalar ut. Vi behöver också enas med facken om hur vi ska hantera alla som slutat, eftersom vi inte längre har information om var vi kan få tag i dem.

Fel i Palasso under 13 års tid

  • Mellan 1997 och 2010 innehöll lönesystemet Palasso ett fel som gjorde att vissa långtidssjukskrivna och föräldralediga fick för lite pengar.
  • Felet fanns både hos Polisen och andra myndigheter som använder samma system.
  • I februari 2013 betalade RPS ut ersättning till över 600 poliser och civilanställda som varit långtidssjuka under perioden. Sammanlagt har åtta miljoner kronor betalats ut. Det har också funnits de som fått för mycket ersättning, men de är inte återbetalningsskyldiga.
  • Dataföretaget har åtgärdat felet och har hjälpt RPS att ta fram uppgifter om hur många tidigare sjukskrivna som fått felaktig ersättning – och som nu har slutat.
  • De tidigare föräldralediga som gått miste om pengar har inte heller fått ersättning än.

 

Anna Hjorth
frilansjournalist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst