Annons
Annons

”Svårt att veta när man får skjuta”

3 juli 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det är för krångligt för poliser att bedöma om det finns laga befogenhet att skjuta i samband med ingripanden. Det anser Adolf Moberg Oleszkiewicz som skrivit examensarbete i ämnet.

Det är för krångligt för poliser att bedöma om det finns laga befogenhet att skjuta i samband med ingripanden. Det anser Adolf Moberg Oleszkiewicz som skrivit examensarbete i ämnet.

– I Sverige i dag åberopas ofta nödvärn i situationer där poliser har skjutit. Trots att det kan ha funnits möjlighet att åberopa laga befogenhet. Många väntar också i onödan tills nödvärnssituation uppstår just för att det är så svårt att veta när laga befogenhet gäller, säger Adolf Moberg Oleszkiewicz jurist och blivande polis.

Han har ägnat sitt examensarbete åt att försöka tydliggöra vilken rätt poliser har att skjuta i samband med ingripanden. Särskilt har han tittat på situationer där tredje man riskerar att komma till skada. Han har därför studerat vad lagen säger och hur åklagare och domstolar hanterar fall där poliser skjutit med tredje part närvarande. Han har också jämfört med mål som tagits upp i Europadomstolen.

I den reglering som finns av detta i nuvarande skjutkungörelsen finns bland annat en uppräkning av brott som motiverar laga befogenhet.
– Den är överflödig och omöjlig att ta ställning till i en stressad situation. I stället borde man fokusera på hur viktigt ingripandet är för allmänhetens säkerhet i förhållande till den fara det utgör, anser Adolf Moberg Oleszkiewicz.

Läs hela uppsatsen här

Fotnot: Adolf Moberg Oleszkiewicz går fjärde terminen på Polishögskolan på Sörentorp.  Examensarbetet har lagts fram vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet.

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst