Annons
Annons

JK-kritik mot Örebrochefer

15 augusti 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Illojalitet mot arbetsgivaren kan vara en grund för uppsägning, påpekade enhetschefen för en medarbetare som berättat att han skulle bli intervjuad.
Olämpligt, anser Justitiekanslern.

Illojalitet mot arbetsgivaren kan vara en grund för uppsägning, påpekade enhetschefen för en medarbetare som berättat att han skulle bli intervjuad.
Olämpligt, anser Justitiekanslern.

Enhetschefens uttalande, som finns inspelat, kan enligt JK uppfattas som ett ifrågasättande av medarbetarens meddelarfrihet. Enhetschefen sa visserligen att medarbetaren har rätt att säga vad han vill. Men sen uppmanade hon honom att fundera på om han i medierna framstår som privatperson eller representant för Polisen.

Sammantaget framstår hennes agerande som olyckligt, olämpligt och i strid med grunderna för den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen, skriver Justitiekansler Anna Skarhed.

Hon riktar även kritik mot polisområdeschefen som inte anmälde till avdelningen för interna utredningar att medarbetaren uppgivit att en överordnad kränkt hans yttrande- och meddelarfrihet.
JK anser inte att det behövs någon ytterligare åtgärd utöver kritiken.

Polisen i fråga skrev även till rikspolischefen med synpunkter på arbetsgivarens agerande och den repressaliekultur han anser råder. Svaret skickades med kopia till Polismyndigheten i Örebro – utan att det överenskommits.

Inte acceptabelt, anser JK.

Meddelarfrihet

Offentliganställda får lämna uppgifter och underrättelser till bland annat författare och nyhetsbyråer för offentliggörande.
En myndighet har inte meddelarfrihet, men däremot en offentligt anställd om denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst