ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Förbund för fler än poliser?

Publicerad 2014-09-25

Aktuellt Polisförbundet ska utreda för- och nackdelar med att öppna upp förbundet för andra polisanställda. Förslaget väckte debatt på representantskapet men röstades igenom med knapp marginal.

Förbundsområde Skåne motionerade till representantskapet om att Polisförbundet i en föränderlig värld kan komma att behöva ta ställning till om det ska fortsätta vara ett yrkesförbund även i framtiden och att det behövs ett ordentligt beslutsunderlag för detta. Men många var skeptiska.
– Klimatet mellan olika yrkesgrupper hårdnar och ska vi värna vårt varumärke så ska vi fortsätta vara ett yrkesförbund, sa Jan Bengtsson, Stockholm.
– Att vi är ett yrkesförbund är vår styrka och en utredning kommer att kosta pengar och resurser, sa Therese Johansson, Stockholm, som också hon hade velat se ett avslag på motionen.

Förbundsstyrelsen yrkade bifall på motionen, med hänvisning till ett behov av att väga fördelar mot nackdelar inför kommande förändringar. De fick medhåll av Pelle Dahlquist, Säkerhetspolisen.
– Vi måste våga tänka nytt och utreda frågan. Det är ju bara en utredning och det kan vara värt att pröva sa han.
Han fick också medhåll från Lars Lindvall, Skåne, som vill ha ett komplett beslutsunderlag att basera ett svar på, oavsett vad man sedan gör i frågan.

Motionen röstades igenom med röstsiffrorna 67 mot 55. Resultatet av utredningen ska presenteras senast vid nästa representantskap, 2016.