Annons
Annons

Förbund för fler än poliser?

25 september 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisförbundet ska utreda för- och nackdelar med att öppna upp förbundet för andra polisanställda. Polisförbundet ska utreda för- och nackdelar med att öppna upp förbundet för andra polisanställda. Förslaget väckte debatt på representantskapet men röstades igenom med knapp marginal.

Förbundsområde Skåne motionerade till representantskapet om att Polisförbundet i en föränderlig värld kan komma att behöva ta ställning till om det ska fortsätta vara ett yrkesförbund även i framtiden och att det behövs ett ordentligt beslutsunderlag för detta. Men många var skeptiska.
– Klimatet mellan olika yrkesgrupper hårdnar och ska vi värna vårt varumärke så ska vi fortsätta vara ett yrkesförbund, sa Jan Bengtsson, Stockholm.
– Att vi är ett yrkesförbund är vår styrka och en utredning kommer att kosta pengar och resurser, sa Therese Johansson, Stockholm, som också hon hade velat se ett avslag på motionen.

Förbundsstyrelsen yrkade bifall på motionen, med hänvisning till ett behov av att väga fördelar mot nackdelar inför kommande förändringar. De fick medhåll av Pelle Dahlquist, Säkerhetspolisen.
– Vi måste våga tänka nytt och utreda frågan. Det är ju bara en utredning och det kan vara värt att pröva sa han.
Han fick också medhåll från Lars Lindvall, Skåne, som vill ha ett komplett beslutsunderlag att basera ett svar på, oavsett vad man sedan gör i frågan.

Motionen röstades igenom med röstsiffrorna 67 mot 55. Resultatet av utredningen ska presenteras senast vid nästa representantskap, 2016.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst