Annons

Annons

Här är de nya polisområdescheferna

30 september 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu är 25 polisområdeschefer utsedda. De kommer med undantag för storstadsregionerna basa över områden som geografiskt motsvarar dagens länspolismyndigheter.

Nu är 25 polisområdeschefer utsedda. De kommer med undantag för storstadsregionerna basa över områden som geografiskt motsvarar dagens länspolismyndigheter.

Chefskollektivet
i siffror

  • 145 sökte jobben
  • 21 av de nya polisområdescheferna är poliser. Samtliga fyra som inte är poliser är kvinnor.
  • 19 av de 25 nyutnämnda cheferna är män.
  • Tre av de sex utvalda kvinnorna kommer att basa över varsitt område i Region Väst.
  • Den äldste polisområdeschefen är 59 år, den yngsta 40 år.
  • Medelåldern är 52 år.

Region Nord

Polisområde Jämtland, Stephen Jerand, 59 år, polis, som idag är länspolismästare i Jämtland.
Har nyligen startat Trygghetens Hus i Östersund, där Polisen hanterar både vardags- och krisuppdrag tillsammans med Åklagarmyndigheten, Räddningstjänsten, SOS Alarm, ambulans och sjukvårdsrådgivning, Tullen, Svenska kyrkan och Kriminalvården.
Stephen började i Stockholms polisdistrikt 1976. Har varit yttre befäl, grupp- och biträdande chef i piketen, vakthavande befäl i Solna inklusive vikariat som chef för fotbollskommenderingar med mera.
Flyttade till Östersund 1994.

Polisområde Västerbotten, Lars Wahlberg, 50 år, polis, som idag är biträdande operativ chef vid Polismyndigheten i Västerbotten.
Lars har bland annat medverkat för att utveckla brottssamordningen i Västerbotten och i samverkansområde Nord. Driver även frågan om nationell brottssamordning. Andra utvecklingsprojekt Lars har varit involverad i är utredning och spaning vid grova brott, den forensiska verksamheten, organisation och utbildning av enhet för ingripande vid farlig situation samt all bastaktisk utbildning.

Polisområde Västernorrland, Stefan Liljenberg, 55 år, polis som idag är ställföreträdande länspolismästare i Halland, en myndighet med goda resultat. Stefan har drivit en ledarstil där avdelningens kollektiva resultat är viktigare än den enskilda enhetens.
Förutom en rad ledande befattningar i Hallands polismyndighet har Stefan haft stabsuppdrag som sakkunnig på polisenheten vid Justitiedepartementet.
I början av sin poliskarriär tjänstgjorde Stefan vid två tillfällen i FN-bataljoner i militär regi.

Polisområde Norrbotten, Håkan Karlsson, 55 år, polis som idag är länspolismästare i Norrbotten.
Att utveckla dialogen och delaktigheten med både medarbetare och medborgare är en nyckelfråga för den nya Polismyndigheten, enligt Håkan Karlsson. Han har ett brett kontaktnät med andra aktörer och anser att Polisen ska arbeta med stor samhällsbredd för att vara framgångsrik.
Leder idag det nationella arbetet att tillsammans med 15 andra organisationer minska viltolyckorna.
Blev polis 1980 och arbetade i yttre tjänst i tolv år.

Region Mitt

Polisområde Uppsala, Rickard Johansson, 58 år, polis, som idag är biträdande chef för City Polismästardistrikt i Stockholm.
Rickard var bland annat kommissionschef för den uppmärksammande Ravekommissionen på 1990-talet. Har en kombination av erfarenheter av brottsförebyggande, mängdbrott och grov organiserad brottslighet som matchar den nya Polismyndigheten. Verkar som kommenderingschef vid särskilda händelser men har också drivit utveckling, till exempel av förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningar.
Började som ordningspolis vid Nackapolisen i Stockholm 1976.

Polisområde Gävleborg, Lisa Ström, 58 år, chef inom Polisen.
Kommer tillbaka från Säkerhetspolisen där hon är chef för personskyddsenheten med ansvar för den centrala statsledningens säkerhet. Var Säpos kommenderingschef i valet nyligen. Har tidigare varit kommenderingschef för Almedalsveckan i Visby på Gotland vid två tillfällen.
Lisa har även en bakgrund som administrativt handlingskraftig chef som förbättrat effektiviteten inom bland annat gräns- och utlänningsverksamheten.
Hon leder genom att skapa delaktighet, engagemang och förståelse hos medarbetarna. Har varit chef inom Polisen i 17 år.

Polisområde Västmanland. I polisområde Västmanland är rekryteringen inte klar, så tjänsten utlyses igen för att bredda underlaget med kandidater.

Region Bergslagen

Polisområde Örebro, Bo Andersson, 58 år,polis som idag är operativ chef i Polismyndigheten i Örebro.
Bo har varit särskild polisinsatschef vid demonstrationer, ockupationer, skjutningar, rån, mord, polismord med mera.
Bo vill medverka till att göra den nya Polismyndighetens mål tydliga så att alla vet vilken riktning som gäller. Tror på att göra medarbetarna mer delaktiga i att sätta målen och delegera uppgifter därefter. Det stimulerar engagemang och så nås resultat, enligt Bo.

Polisområde Värmland, Lars Wirén, 50 år, polis. Lars är sedan fyra år enhetschef vid Säkerhetspolisen i Örebro, varifrån han vill ta med sig nya perspektiv och erfarenheter tillbaka till Polisen.
Är bland annat förändringsledare i ett regeringsuppdrag att öka andelen kvinnliga chefer och specialister inom Polismyndigheten i Örebro.
Började 1989 som ordningspolis i yttre tjänst, gick vidare som livvakt, har ingått i insatsenhet, varit kvarterspolis, närpolischef, operativ chef med mera.

Polisområde Dalarna, Lars Lindahl, 59 år, polis som idag är Lars chef för Polisens verksamhetsstöd på RPS.
Lars har arbetat med IT-frågor inom Polisen sedan 1995. Han har infört verksamhetsstyrning enligt Lean-modellen vid Polisens verksamhetsstöd med 1 300 medarbetare. Det ledde till att avdelningen klarade att hantera en stor mängd nya uppdrag utan budgethöjning.
Före IT-inriktningen var Lars polisman i yttre tjänst, hundförare, förhörsledare, spanare, yttre befäl, vakthavande befäl och biträdande avdelningschef. Började som polis 1976.

Region Stockholm

Polisområde city, Christan Agdur, 56 år, polis. Idag är hans uppdrag att som chef förbättra resultaten för Södertörns polismästardistrikt.
Christian är chef med förmåga att utveckla verksamheten och samtidigt ha kontroll på kostnaderna.
Vägen till chefskapet har gått från ordningspolis och instruktör till yttre befäl, närpolischef, chef IGV på Norrmalm, chef för Nacka polismästardistrikt och chef operativa avdelningen i Stockholm.
Christian gick ut Polishögskolan 1983 och har arbetat i Stockholms polismyndighet sedan dess.

Polisområde nord, Christer Nilsson, 57 år, polis som idag är chef för Söderorts polismästardistrikt, där han förbättrat resultaten.
Bekämpning av narkotika och korruption, internationella samarbeten, utredningar och förbättrade resultat är vägen i Christers Nilssons karriär.
Har en bred bakgrund som chef, från spaningsledare för internationellt uppmärksammad mordutredning till att ha tjänstgjort som biträdande personaldirektör i Stockholms polismyndighet.

Polisområde syd, Carolina Björnsdotter Paasikivi, 48 år, jurist som idag är chef för Roslagens polismästardistrikt.
Carolina har just varit kommenderingschef för valet 2014. Hon verkar för att skapa balans mellan ekonomi i ordning, verksamhetsresultat och bra arbetsmiljö. Hon tror på mer samverkan med bland annat kommuner för att serva medborgarna bättre. Carolina har en bred svensk och internationell erfarenhet från rätts- och polisväsendet.

Gotland. För Gotland utses en t f polisområdeschef under 2015 samtidigt som det utreds om Gotland ska fortsätta vara ett polisområde.

Region Öst

Polisområde Södermanland, Mikael Backman, 47 år, polis som idag är biträdande operativ chef i Södermanlands polismyndighet, där han varit anställd i snart 25 år.
Mikael vill att Polisens medborgarfokus ska bli starkare genom att mål, medel och resurser tas omhand utifrån lokalpolisens arbete. Han ser att de nya polisområdena, med mindre förvaltning och administration, kan bli bättre på långsiktigt lokalt polisarbete.
Har operativ erfarenhet som bland annat utredningsledare för polismord, Oxelösundsmordet 2006 och som kommenderingschef vid flera särskilda händelser.

Polisområde Östergötland, Robert Wallén, 42 år, personalvetare och polis som idag är biträdande operativ chef i polismyndigheten i Södermanland.
Började inom Polismyndigheten i Södermanland 2005 efter examen från Polishögskolan i Växjö. Fick ansvar för införandet av en ny ledningsmodell (PUM) och en förändrad verksamhetsuppföljning (PRR). Enligt Robert går det inte att driva igenom förändringar om inte medarbetarna förstår uppdraget och varför det ska göras.

Polisområde Jönköping, Johan Norrman, 44 år, polis som idag är ämnessakkunnig på polisenheten vid Justitiedepartementet, där han är ansvarig handläggare för ombildningen av polisen till en myndighet.
Har varit biträdande operativ chef med ansvar för brottsförebyggande i Polismyndigheten i Södermanland. Dessförinnan närpolischef i Eskilstuna och Vingåker. Har varit delprojektledare för Polisens nationella utredningskoncept, PNU. Har fått ett internationellt perspektiv på Polisen genom att tjänstgöra kortare perioder i Indien, Danmark, Nederländerna och Belgien samt deltagit i utbildningar i Litauen, Brasilien och England.
Tog polisexamen 1993.

Region Väst

Polisområde Göteborg, Erik Nord, 52 år, polis som idag är operativ chef i Polismyndigheten i Västra Götaland, där han tjänstgjort i olika positioner sedan polisexamen 1982.
Erik Nord har med sig ledarskapsinsikter från Polisens arbete med EU-toppmötena i Göteborg 2001 vad gäller samverkan med medier och politiker. Efter kravallerna var Erik med att införa den dialogbaserade särskilda polistaktiken (SPT), som var en av förbättringsåtgärderna efter utvärderingen av upploppen.

Polisområde Älvsborg, Lena Matthijs, 49 år, polis, jurist och författare som idag är biträdande operativ chef i Västra Götaland. Var till exempel kommenderingschef för det uppmärksammade Instagramärendet 2012. Har arbetat inom Polisen i 28 år i olika befattningar i Göteborg, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Skövde, Borås och inom polisutbildningen vid Växjö universitet.
Tror på öppenhet och förmåga till självkritik i en organisation för att den ska nå sin riktiga potential. Lena har gett ut tre kriminalromaner.

Polisområde Fyrbodal, Gunilla Gevreus, 58 år, polis och telegrafist som idag är HR-direktör i Polismyndigheten i Västra Götaland.
Har arbetat i tio år inom Säkerhetspolisen, sektion Väst. Men har också haft varierande chefsuppdrag som att utveckla Polisens kontaktcenter (PKC) i riktning mot brottsutredning och inte bara vara ett callcenter. Ett annat uppdrag har varit att utveckla dialogpoliskonceptet som innebär att vara polisinsatschefens förlängda arm vid demonstrationer och opinionsyttringar.
Gunilla har praktiserat livslångt lärande på högskolenivå i ämnen som psykologi, administration och ekonomi och ledarskap.

Polisområde Skaraborg, Helena Trolläng, 40 år, jurist som idag är biträdande polisområdeschef i Storgöteborg där hon ansvarar för utredningsverksamhet inklusive de strukturella och kulturella förändringar som behövs för att klara upp fler brott. Kom för fyra år sedan till Polisen från Åklagarmyndigheten, där hon var kammaråklagare och förundersökningsledare vid flera stora utredningar och rättsprocesser. Har även erfarenhet från det privata näringslivet som bolagsjurist.
Helena tror på ”olika” och vikten av mångfald i alla avseenden.

Polisområde Halland, Mats Palmgren, 55 år, polis som kommer hem från uppdrag som projektledare i ett polisreformprojekt med colombiansk polis, som har 200 000 medarbetare. Parallellt med engagemanget att reformera polisen i utvecklingsländer i Sydamerika har Mats lång erfarenhet inom Polisen i Göteborg, där han bland annat varit närpolischef i Angered. Har tidigare lett två omorganisationer som avsåg Storgöteborg.

Region Syd

Polisområde Malmö, Stefan Sintéus, 55 år, polis som idag är chef för länskriminalen i Skåne. Stefan var kommenderingschef vid de nationella insatserna kring spaningsmorden i Skåne 2010-2012. 1999 tjänstgjorde han som underrättelsechef i krigets Bosnien.
Vid sidan av operativa uppdrag har han varit projektledare vid sammanslagning av länskommunikationscentraler, införandet av planeringssystemet COPS, mängdbrottsprojektet, underrättelsemodellen PUM och utredningskonceptet PNU.

Stefan vill bryta traditionell poliskultur genom att utveckla gränslösa team mot olika brottstrender istället för att arbeta i skilda resultatenheter.
Började som ingripandepolis i Trelleborg 1982.

Polisområde nordost. Patrik Oldin, 47 år, polis som idag är biträdande operativ chef i Polismyndigheten i Kalmar. En Kalmarit som haft olika befattningar i polismyndigheten i Kalmar i 18 år, bland annat som yttre befäl i sju år. Har även gjort en vända som ombudsman för chefs- och ledarskapsfrågor på Polisförbundet. Praktiserar ett resonerande ledarskap där förmågan att fatta beslut bygger på att lyssna, samverka, motivera, stödja och entusiasmera. Har erfarenhet av förändringsledning i samband med att Kalmar och Kronoberg ökade sin samverkan 2010. Har även arbetat med utveckling av kommunsamverkan.

Polisområde södra, Susanne Hagström Rosenqvist, 45 år, jurist som idag är biträdande polisområdeschef i Nordvästra Skåne.
Susanne har handgriplig erfarenhet av när Kriminalvården organiserades om till en myndighet, en av Sveriges största med 11 000 medarbetare.
Har arbetat drygt tre år inom Polisen och var tidigare kriminalvårdschef i Norrköping, med ansvar för två häkten och två anstalter.

Polisområde mitt, Tomas Rosenberg, 45 år, polis och officer som idag är chef för Strategienheten på Rikspolisstyrelsen där nöjd medarbetarindex ökat markant.
Med goda erfarenheter från försvaret har Tomas utvecklat den nya polischefsutbildningen och Polisens systematiska chefsförsörjning. Har också varit operativt ansvarig för brottsutredningarna i polisområde Nordöstra Skåne, en period då antalet redovisade förundersökningsprotokoll ökade. Även lagföringsprocenten gick upp.
Kom från försvaret och började som närpolis.

Polisområde nordväst, Patric Heimbrand, 51 år, polis som idag är biträdande avdelningschef för Polisområde Malmö. Patrik tycker att Polisen har utvecklingspotential inom flera områden och vill verka för att frigöra den. Han har vidareutbildat sig i organisationsteori med inriktning på ledarskap för strategisk förändring. Är engagerad som mentor åt personer både inom och utanför Polisen.
Har varit närpolis, turlagschef, inre befäl, förundersökningsledare, chef för utryckningsstyrkan, vakthavande befäl, staben och chef kompetens och utvecklingscentrum inom Skånepolisen under 18 år.

Ska vara mer operativa

Tanken är att polisområdescheferna ska vara mindre tyngda av administration jämfört med dagens länspolismästare.

De kommer inte att styra gemensamma funktioner som personaladministration, ekonomi, inköp, lokaler, juridik, kommunikation med mera, framhåller Polissamordningen.

I polisregionerna Syd och Stockholm utlyses nu tjänster för biträdande polisområdeschefer ut.

 

Läs mer på Polisförbundets webb. ”Polisförbundet välkomnar 25 nya polisområdeschefer”

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst