Annons
Annons

Kulturchock ger
bättre chef

9 september 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Illustration: Emma Hanquist / Form Nation
Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

Hypotesen för ledarskapsexperimentet Schibbolet var att chefer kan utvecklas genom att vara med om starka estetiska upplevelser.

Illustration: Emma Hanquist / Form Nation
Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

Mer empatiska, mindre stressade, mer ansvarstagande. Hypotesen för ledarskapsexperimentet Schibbolet var att chefer kan utvecklas genom att vara med om starka estetiska upplevelser. Den stämde.

forskningsfakta

Schibbolet är ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet. Nu i september disputerar Julia Romanowska på en avhandling om projektet.

Total förvirring. Så beskriver Magnus Backlund sin känsla efter den första kvällen med Schibbolet. Det är två år sedan nu. Han, som då var enhetschef på operativa avdelningen för telekom på LKC i Stockholm, hade tackat ja till att vara försöksperson i ett ledarskapsexperiment.

Den där första kvällen hade han och drygt tjugo andra chefer fått slå sig ner i ett svartmålat rum. Framför dem stod två personer och högläste texter – allt från strofer ur Höga visan till instruktioner i hur man dödar människor i gaskammare. Det hela varvades med musik; ljuv, taktfast, vemodig, gastkramande. Magnus Backlund var förbryllad.
– Jag undrade vad det var jag hade hamnat i.

Nästa gång hände samma sak. Och nästa. Medan några av cheferna blev provocerade blev han allt mer nyfiken.
– Jag tyckte det var jättespännande just för att man inte visste vart det skulle leda och hur man skulle förhålla sig till det hela.

Den ena textläsaren heter Julia Romanowska och är upphovet till experimentet. En före detta slagverkare, IT-konsult och programmerare som både gått och lett ledarskapsutbildningar av typen UGL, men börjat tycka att de inte nådde fram på djupet. De kunde rentav ge falska känslor av självförtroende och en tro på att det finns standardrecept på hur man ska bete sig som chef, trodde hon.
– Ledarskap handlar inte om att öppna en pärm och läsa hur man ska göra, utan om en djup inre förmåga till moraliskt tänkande.

Eftersom hon brukade anordna scenföreställningar med musik och texter i ett slags kollageteknik ville hon pröva om den sortens sessioner kunde fungera som alternativa chefskurser. Hon tog kontakt med Töres Theorell, professor vid Karolinska Institutet, och så blev det hela ett forskningsprojekt.

48 chefer från olika verksamheter – Polisen, kyrkan, försvaret, vården med flera – deltog och blev uppdelade i försöksgrupp och kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick gå en traditionell ledarskapsutbildning.

Alla genomgick olika psykologiska tester före, direkt efter och nio månader efter sista sessionen. Såväl de själva som deras medarbetare fick också lämna blodprov och självskatta sin hälsa.

Det visade sig att medarbetare till ledare i Schibboletgruppen hade högre nivåer av hormonet DHEA-s i blodet nio månader efter att sessionerna var slut än de vars chefer gått den traditionella utbildningen. DHEA-s reparerar och väcker nya celler till liv, skyddar mot infektioner, skadlig stress och för tidigt åldrande.
Dessutom hade medarbetarnas självkänsla stärkts, de var mer sällan ledsna och kraftlösa och de sov bättre. Motsatt tendens noterades hos medarbetarna i kontrollgruppen.

Cheferna i försöksgruppen utvecklades enligt personlighetstester mot mer empati, altruism och samarbete. Deras psykologiska motståndskraft hade stärkts, liksom deras förmåga att hantera negativa känslor och osäkerhet.
– De som hade gått den traditionella utbildningen hade en tendens att övervärdera sin kompetens vad gäller chefsrollen, medan Schibboletdeltagarna var mer ödmjuka, bättre på att ta ansvar, visa mod och ta ställning, säger Julia Romanowska.
Hennes hypotes stämde alltså.

Magnus Backlund har en känsla av att Schibbolet hade gjort honom mer lyhörd för hur olika vi människor uppfattar saker. Men framförallt ledde det till en total kursändring.

– Jag började undra om jag verkligen ville vara chef, om det var värt det.

I dag är han istället utredare vid spaningsavdelningen i Södertälje och helnöjd med sitt val.

– Vilken tur jag hade!

Ingela Hofsten
Frilansjournalist

 

Illustration: Emma Hanquist / Form Nation
Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

”En bra chef måste låta sig påverkas, vara lyhörd, ta ansvar. För att klara det måste man utveckla sitt omdöme, vilket bottnar i förståelse av den mänskliga komplexiteten. Kultur är ett fantastiskt medel att nå dit, anser jag”

Julia Romanowska

 

Ordet schibbolet används i flera språk. Den bokstavliga hebreiska innebörden är bland annat veteax, men i överförd betydelse också igenkänningstecken, lösenord, chiffer eller prövosten. Schibbolet kan vara ett tecken för ett växande och en prövning – att våga passera en gräns som man måste passera.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst