Annons
Annons

Smällar kan skada barnet

10 september 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation
Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation

Många vill vänta med att berätta på jobbet att de är gravida, men att vänta barn i polisyrket är förknippat med risker. 

gravid stor
Illustration: Emma Hanquist/Form Nation

Många vill vänta med att berätta på jobbet att de är gravida, men att vänta barn i polisyrket är förknippat med risker. Läkare avråder exempelvis bestämt från tjänsteskjutning.

”Jag arbetar i yttre tjänst på utryckningen och är nu gravid i vecka 7. Har inte berättat för någon och vill absolut inte berätta något på jobbet än. Vill vänta minst till vecka 12, helst lite längre. Om jag får plats i byxorna då fortfarande 🙂 Finns det några bestämmelser om hur länge man får jobba ute?”.
Så skriver en anonym polis på ett nätforum för blivande föräldrar. Charlotte Nichols, ombudsman för arbetsmiljöfrågor på Polisförbundet, ler igenkännande när hon läser webbinlägget men bekymrar sig också inför okunskapen om de risker som gravida poliser kan utsättas för. När hon själv väntande sitt första barn jobbade hon på som vanligt i yttre tjänst och sa inget på jobbet förrän hon var i vecka 18. Det skulle hon aldrig göra om.
– Nu känner jag till riskerna och vill råda alla gravida poliser att berätta för sin närmsta chef så tidigt som möjligt. Arbetsgivaren måste ju få kännedom om graviditeten för att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar, menar Charlotte Nichols.

Framförallt är det tjänsteskjutningen som är förknippad med risker. Redan före vecka 10 kan fostret skadas av den höga ljudnivån vid skjutningen, det höga trycket efter avlossade skott kan skada fostrets inre organ. Det är också extra olämpligt att som gravid andas in de blyrester som finns i luften. Det framkommer bland mycket annat i en riskbedömning gällande gravida som Polismyndigheten i Stockholm gjorde 2009 där två överläkare och en barnmorska bistått med medicinsk expertis.

Med riskbedömningen som grund har man satt upp riktlinjer för vad som ska gälla för gravida Stockholmspoliser. När det gäller frågan hur länge man kan jobba i yttre tjänst står det i dessa riktlinjer att det alltid ska göras en individuell och sammantagen bedömning av kvinnans arbetssituation, men den allra yttersta gränsen är dragen vid graviditetsvecka 28.

På Intrapolis finns information om riskfaktorer för gravida och ammande arbetstagare, framtagen av Rikspolisstyrelsen. Där ges inga konkreta förslag för hur arbetsgivaren ska agera och variationer mellan hur olika polismyndigheter hanterar gravida anställda kan därför förekomma.
– Åtgärder ska genomföras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare och kvinnans egna önskemål att stanna kvar i ordinarie tjänst ska tillgodoses där så är möjligt, säger Gunilla Wallin, arbetsmiljöhandläggare på Rikspolisstyrelsen.

Charlotte Nichols på Polisförbundet efterfrågar tydligare gränsdragningar.
– Man är gravid under en så begränsad tid i livet och det finns ingen anledning att utsätta sig för onödiga risker i sin iver att vara i yttre tjänst för länge. Det handlar inte om att vara orättvis eller byråkratisk utan om att kunna säkerställa att varken polisen eller barnet skadas, resonerar hon.

Men vad är det då som gäller för gravida poliser som behöver byta arbetsuppgifter? Vad får man göra i stället? Principerna kan som sagt variera mellan olika polismyndigheter men i Stockholmspolisens riktlinjer står att arbetsgivaren tillsammans med den gravida ska hitta en gemensam plan för vilka arbetsuppgifter som kan lämpa sig.
– Den gravida polisens önskemål ska beaktas och de nya arbetsuppgifterna ska ligga inom ramen för den befintliga anställningen,men arbetsgivaren har ingen skyldighet att skapa en ny tjänst. Är det exempelvis bara receptionen som har ett behov av resurser för tillfället får man anpassa sig efter det, förklarar Charlotte Nichols.

Däremot har gravida poliser rätt att behålla sin lön med OB-tillägg och sin eventuellt förkortade arbetstid om de omplaceras från yttre till inre tjänst, även om kollegorna på den inre tjänsten har ett schema med fler timmar per vecka. Det slog Arbetsdomstolen fast år 2008 när frågan prövades efter att fyra polisassistenter i Halland blivit av med sin arbetstidsförkortning när de blev omplacerade från utryckningen till utredningsarbete på kontorstid under sin graviditet. Domen är prejudicerande och gäller därför alla gravida som omplaceras, oavsett arbetsort.

Några av riskerna för gravida poliser:

• Tjänsteskjutning.

• En stor gravidmage kan innebära att skyddsvästen inte sitter som den ska för att ge ett fullgott skydd.

• Självskyddsövningar med batong i och med att ljudnivån vid slagen blir för höga för fostret. Sparkar och slag mot kroppen kan också utgöra en viss risk för att fostret kan skadas.

• Vibrationer och kraftiga stötar som kan förekomma vid till exempel sjöpolisen och som MC-förare anses kunna öka risken för missfall och för tidig förlossning.

• Man ska vara vaccinerad mot hepatit A och B i yttre tjänst. Vaccin mot dessa kan inte ges under graviditet.

 

Anna-Karin Andersson
Frilansjournalist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst