Annons
Annons

Forskare om Rakel:
”Riskerna går att minimera”

11 november 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Det elektromagnetiska fältets strålningsmönster från en vindrutemonterad antenn. Den yttre svarta cirkeln visar säkerhetsavståndet i Ryssland och Kina. De röda vad som tillåts i Europa. Bild: L.O Strömberg, KTH.
Det elektromagnetiska fältets strålningsmönster från en vindrutemonterad antenn. Den yttre svarta cirkeln visar säkerhetsavståndet i Ryssland och Kina. De röda vad som tillåts i Europa. Bild: L.O Strömberg, KTH.

En ny Rakelantenn med mindre strålningsrisker och bättre operativ täckning testas på initiativ av Polisförbundet. Samtidigt fortsätter kartläggningen av kommunikationssystemets hälsoeffekter. Frågan har nu lyfts till Europanivå.

Det elektromagnetiska fältets strålningsmönster från en vindrutemonterad antenn. Den yttre svarta cirkeln är det minimala säkerhetsavståndet i Ryssland och Kina. De röda vad som tillåts i Europa. Bild: L.O Strömberg, KTH.
Det elektromagnetiska fältets strålningsmönster från en vindrutemonterad antenn. Den yttre svarta cirkeln visar säkerhetsavståndet i Ryssland och Kina. De röda vad som tillåts i Europa. Bild: L.O Strömberg, KTH.

En ny Rakelantenn med mindre strålningsrisker och bättre operativ täckning testas på initiativ av Polisförbundet. Samtidigt fortsätter kartläggningen av kommunikationssystemets hälsoeffekter. Frågan har nu lyfts till Europanivå.

– Elektromagnetiska fält kan ge upphov till cancer enligt Världshälsoorganisationen. Men hur Rakel påverkar användarnas hälsa och hjärnan vet vi ganska lite om, därför fortsätter vi fältmätningarna, säger den svenskamerikanske forskaren L.O Strömberg.

Sedan 2012 leder han på Polisförbundets uppdrag en forskargrupp på fem personer knutna till Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Målet är att utreda vilka risker ur

Rakel används bland annat av:

Polis, tull, kustbevakning, ambulans, brandkår och försvaret.

arbetsmiljösynpunkt som eventuellt är förbundna med kommunikationssystemet Rakel och hur arbetsmiljön kan förbättras. I samband med detta har han utvecklat en antenn som är tänkt att kunna användas av civilklädda poliser, säkerhetspolis, tull och militär.
– Den nuvarande modellen viras ofta runt axlar eller nacke och utsätter användaren för helt oacceptabla strålningsnivåer, enligt både Sveriges och EU:s arbetsmiljögränser*.

Prototypantennen kan fästas antingen på underbenet eller underarmen. Antennen har enligt L.O Strömberg flera fördelar. Dels har den mycket högre verkningsgrad än den vanliga gummiantennen, dels befinner den sig på säkert avstånd från livsviktiga organ som hjärna, lungor, lever och hjärta.

– Våra försök visar att det går att komma till rätta med 95 procent av strålningen med hjälp av den nya antennen.

I början av november redovisade L.O. Strömberg sin forskning i Berlin inför det polisfackliga nätverket Eurocops delegater. Hans skriftliga delrapport inleds med några ord om polisen Roger Carlström som nyligen dog: ”en vördad vän och kollega i Skåne som lämnade oss hösten 2014 på grund av en obotlig hjärntumör som han själv var helt övertygad om hade förorsakats av hans arbetsmiljö”.

Både L.O. Strömberg och Polisförbundets ombudsman Hans Olsson, som också framträdde under Berlinmötet, understryker dock att det inte finns något vetenskapligt bevisat samband.

Samtidigt har EU fastslagit att de elektromagnetiska fält, som Rakel ger upphov till, kan framkalla sjukdomar, därför omgärdas tekniken av gränsvärden.
– Och här blir det plötsligt väldigt intressant. Faktum är att EU tillåter mycket högre värden än övriga länder inklusive USA och Kina, säger L.O. Strömberg.

Lägst gränsvärden återfinns enligt honom i Ryssland och Kina där strålningen bara får vara en tiondel av nivån som tillåts inom EU.
– Detta i kombination med att miljö och hälsa generellt är eftersatt i Ryssland. Att ryssarna ligger mycket långt framme inom forskning om elektromagnetiska fält gör att vi just nu granskar varför Kina och Ryssland kräver betydligt lägre gränsvärden än EU.

Under Rakelprojektet har Strömberg hunnit mäta de elektromagnetiska fältnivåerna i ett stort antal polisbilar, i närheten av handenheter och inne i en ledningscentral. Allt i enlighet med den standard som gäller i Sverige och EU. Vid flera tillfällen har nivåer långt över gränsvärdena konstaterats. Men i de fallen har det rört sig om felmonterad eller trasig utrustning, till exempel en fordonsantenn med sönderrostad infästning.
– Oavsett vad vi kommer fram till angående Rakelsystemets potentiella hälsorisker så går dessa risker att minska med hjälp av sunt förnuft och smarta tekniska lösningar, utan att den operativa funktionaliteten eller budgeten påverkas i negativ riktning.

L.O. Strömberg nämner monofon med antenn till handenheten som ett enkelt sätt att förbättra användarens arbetsmiljö och samtidigt förbättra handstationens operativa räckvidd.

Generellt är arbetsmiljön i fordonen svårare att lösa. Om varje polis har två mobiltelefoner, som ständigt är aktiva, och samtidigt bär på varsin handstation för Rakel, så uppstår en mycket intensiv elektromagnetisk arbetsmiljö inne i fordonskupén.
– Radiosignalerna studsar mellan bilens tak, golv och dörrar inne i kupén och det är inte bra. En lösning är att lyfta fram sändarspärrsfunktionen som en snabbvalsknapp.

Tetratekniken, som Rakel bygger på, finns också i de flesta andra EU-länderna. För att sätta press på tillverkarna lyfter Eurocop nu arbetshälsofrågorna runt Tetra/Rakel till EU-nivå.
– Dessutom går det att ta fram smartare ekvationer till programvaran.  Det skulle minska strålningen rejält och dessutom ge bättre batteritid, säger L.O. Strömberg.

Också Eurocops ordförande, Anna Nellberg, är förhoppningsfull:
– 20 000 svenska poliser är för få för att tillverkarna ska bry sig på allvar. Men inom Eurocop finns det 500 000 poliser, deras samlade vilja kan man inte bortse från, säger hon.

* ICNIRP 1998

 

L.O Strömbergs tips

För Rakel Handstation

Använd monofon med antenn på axelklaffen.

Installera mobilhållare med laddningskontakt vid instrumentbrädan/mittkonsolen för att skapa ett avstånd mellan handstationens antenn och din kropp.

Undvik att använda handstationen inne i fordon under längre samtal  – använd radion med yttre takantenn istället – eller gå ut.

Aktivera sändningsspärren då handstationen inte används.

För Rakel mobilstation

Undvik att stå nära fordonsantennen under sändning.

Kontrollera fordoninstallationen. Leta efter korrosion, dålig jordning, skadad antennkabel och takantenn.

Avstå helt från att använda mobilstation med inomhusantenn inne på skrivbord/i KC – installera yttre antenn.

Undvik att använda mobilstation med inomhusantenn inne i fordonskupén (så kallad spanväska) – installera istället en tillfällig glasantenn i bakrutans gummilist.

För GSM/3G/4G mobiltelefon

Använd handsfree.

Installera mobilhållare med laddningskontakt vid instrumentbrädan/mittkonsolen i fordonet, alternativt lägg telefonen i mittkonsolen – så du inte har den i en innerficka hela dagen.

Överväg att sätta den privata telefonen i ”Flight mode” inne i fordonskupén.

Bär mobiltelefonen i en yttre ficka.

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst