Annons
Annons

Angående min insändare
”Är det värt att bli polis?”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Tack för all den uppskattning jag fick angående ovannämnda insändare. Många, många mejl och telefonsamtal bevisar en sak. Det är en mycket stor frustration som råder bland äldre kollegor.

Tack för all den uppskattning jag fick angående ovannämnda insändare. Många, många mejl och telefonsamtal bevisar en sak. Det är en mycket stor frustration som råder bland äldre kollegor.

Det är inte så konstigt med tanke på den lilla uppskattning som råder från arbetsgivaren, då gällande lönesättningen av kriminalinspektörer och polisinspektörer med lång yrkesvana. Vi har nu, under många år, fått stå tillbaka för att den yngre generationen inom polisen ska få en vettig lön att leva på.

Vid kommande löneförhandling vore det mycket konstigt om inte hela lönepotten satsades på oss som arbetat 20, 30, och 40 år. Det är dags nu att det görs en uppgradering av våra löner. Nu räcker det inte med några futtiga två procent. Sista årens löneförhöjning för oss, har inneburit att vi faktiskt har kunnat äta tre luncher i månaden på en av stadens billigaste restauranger, fantastiskt.

I många mejl, även telefonsamtal, är det många som idag letar efter andra arbeten trots att de snart går i pension. Det talar sitt tydliga språk. Ska arbetsgivaren ha kvar den stora kompetens som finns hos äldre poliser så måste arbetsgivaren också visa detta genom att ge oss en skälig lön.

Vi i gruppen som har 20, 30 eller 40 års tjänst har alltså halkat efter rejält om man jämför med andra grupper i samhället. Därför är det inte mer än rimligt att vi nu får den kompensation som vi är värda.

Löneökning vid nästa förhandling:
20–29 tjänstgöringsår 6 000 kronor i månaden
30–39 tjänstgöringsår 7 000 kronor i månaden
40- tjänstgöringsår 8 000 kronor i månaden

Denna löneökning för ovannämnda grupper skulle göra att vi kommer ikapp andra grupper i samhället. Dessutom måste den årliga löneökningen för ovannämnda grupp ligga på minst 1 000–1 500 kronor om året.

Exempel. Kille på 24 år, med knapp utbildning, börjar på ett företag ute på Hammarö. Uppnådd lön efter ett år 35 000 kronor per månad plus bonus 20 000 till semestern plus bonus till jul 10 000 kronor.

Kille 25 år, studerat på universitetet i Karlstad tre år. Började som bankman, Nordea. Senare utredare angående försäkringar på Räddningsverket i Karlstad. Ingångslön 33 000 kronor.

I förra insändaren uppgav jag min egen lön efter nästan 40 år inom polisen. Tyvärr kom denna inte med så jag nämner denna igen 29 112 kronor i månaden. Varför? Jo, jag har haft oturen att bli sjuk, så därför kan arbetsgivaren inte bedöma mig? På grund av detta så har jag då varje år sedan 2005 fått den lägsta löneökningen som går att få. Med tanke på detta skulle det vara mycket intressant att veta hur mycket vår fackordförande har i månadslön.

Jag har också fått frågan av ett antal kollegor runt om i landet hur facket har ställt upp så när det gäller mina skador och sjukdomar.

Svar, ingenting!

När man nu märker denna frustration bland äldre kollegor så måste vi agera på något sätt. Det håller inte att de som snart går i pension känner en större olust för varje dag att gå till sitt arbete på grund av att man inte känner sig uppskattad. Risken finns också att detta smittar av sig på de poliser som inte har så många tjänsteår bakom sig.

Tyvärr är polisen mycket politikerstyrd idag. Man kan ju undra hur stor kunskapen är bland de som sitter i våra polisstyrelser. Tyvärr saknar de nog verklighetsförankring om hur det egentligen fungerar.

Det är politikerna som vi måste ösa vår frustration över genom att ideligen skriva brev, mejla och via telefon kontakta dessa för att tala om hur verkligheten beter sig inom vår organisation. Om ingen gör detta blir resultatet KSV (Kör som vanligt).

Vi får väl se nu vid kommande löneförhandlingar huruvida facket kommer att agera. Ska vi äldre för en gångs skull få en löneökning som är värd namnet, eller ska facket falla till föga för vad förhandlarna på Rikspolisstyrelsen kommer med för motargument.

En kollega som kontaktade mig kom med ett i mina ögon bra förslag. Vi går ut ur facket, då får man i alla fall 1–500 kronor mer i månaden. Inräknat avgift plus försäkringar. Skulle alltså generera en ökning av lönen med cirka 6 000 kronor om året.

Jag tackar återigen er alla för era synpunkter angående detta viktiga spörsmål.

Jan-Erik Högström
polisinspektör
Karlstad

 

Svar från Polisförbundet:

Vi delar i stort insändarens uppfattning angående löneutvecklingen för äldre obefordrade poliser. Det var bland annat därför som Polisförbundets förbundsstyrelse beslutade om kampanjen ”Vad är det värt” som sjösattes våren 2014. Målet med kampanjen är att uppvärdera och höja statusen för polisyrket och som ett första steg drevs därför kravet på en ny, väsentligt högre, lägsta lön för svensk polis.

Avtalet om en höjd lägsta lönenivå möjliggör nu på sikt en bättre löneutveckling för samtliga poliser eftersom den totala lönesumman, som ju ligger till grund för kommande löneutrymme, kommer att bli större och med det avtalet på plats ser vi fram emot de kommande förhandlingarna inom ramen för revisionstidpunkt 3 den 1/10 -15 som ska genomföras med den nya Polismyndigheten som motpart.

Polisförbundet arbetar alltid för att uppnå så bra lösningar som möjligt för samtliga våra medlemmar men vi påverkas så klart även av omvärlden och nivåerna på de avtal som sluts på övriga arbetsmarknaden. Oaktat detta kommer Polisförbundet, med hjälp av våra medlemmar, att fortsätta och tillsammans ta ytterligare steg på vägen mot målet att uppvärdera och höja polisyrkets status.

Mer om Polisförbundets lönepolitik finns att läsa i det lönepolitiska programmet

 

Christer Palmkvist
Sven-Erik Svensson
Mats Lundberg

Politiskt ansvariga för lön- och anställningsvillkor i förbundsstyrelsen

 

 

 

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst