Annons

Annons

Nytt år – nya myndigheter

8 december 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Foto: Ali Moosavian
Foto: Ali Moosavian

En liten överblick från A till Ö om polisens gigantiska omorganisation.

Foto: Ali Moosavian

En liten överblick från A till Ö om polisens gigantiska omorganisation.

Arbetsordningen är en av de frågor som Polisförbundet och Polissamordningen blivit oense om. Befogenheterna ska i den nya organisationen inte delegeras utifrån grad eller beteckning. I stället ska medarbetarna kompetensbedömas och kopplas till tre beslutsnivåer från ett till tre.

Basen i den nya polisorganisationen ska utgöras av lokalpolisområden, som bland annat ska ha ingripandeverksamhet dygnet runt och viss utredningsverksamhet. Lokalpolischeferna får ett större helhetsansvar – och större befogenheter – än dagens närpolischefer.

Chefsrekrytering pågår ännu på flera nivåer.

Delegera förväntas polisområdescheferna kunna göra, då över hälften av verksamheten i regionerna ska skötas i lokalpolisområdena.

Ebba sverne AvrillEbba Sverne Avrill blir chef för en ny fristående avdelning för särskilda utredningar. Där ska brottsanmälningar mot bland annat åklagare, domare, polisstudenter och polisanställda tas om hand. Ebba Sverne Avrill är jurist och höll i utredningen om utökade befogenheter för civila, vars förslag nyligen antogs av riksdagen.

Förhandlingar på central nivå hålls in i det sista. Bland annat ska handläggnings- och delegationsordning spikas. 22 december är sista datumet som är inbokat för Polisförbundet på den här sidan årsskiftet, berättar förhandlingschef Björn Kellerth.

Andreas H Nilsson
Kajsa Möller. Foto: Andreas H Nilsson

Geografisk arbetsskyldighet kommer att gälla i hela landet, samt tjänsteresor utomlands, för anställda inom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Det står i nya Polisförordningen, som alliansregeringen beslutade om 11 september. Detta är inget som parterna kan förhandla bort. Vad det kommer att innebära i praktiken återstår att se.

HR-direktören Kajsa Möller har apropå den geografiska arbetsskyldigheten sagt att man vill vara en attraktiv arbetsgivare:
”Det är ju inte hållbart att tvinga någon att flytta på sig”.
Men frågan om hur personalpolitiken utformas äger ytterst den nye rikspolischefen, enligt Polissamordningens webb.

Ingripandeskyldigheten gäller från årsskiftet i hela landet – vid svårare brott och allvarliga störningar. Annars finns en ingripandemöjlighet.

Januari 2015 är det dags för sjösättning, åtminstone rent juridiskt, men förändringsarbetet kommer att fortsätta en lång tid framöver.

Kollektivavtalen förs i huvudsak över till Polismyndigheten i befintligt skick.

Länskommunikationscentralerna ska successivt ersättas av en kommunikationscentral per region, men i första skedet kör de på som i dag.

Lena Nitz. Foto: Johan Svanestrand
Lena Nitz.

Medborgarlöften – ”konkreta aktiviteter som kommunen och den lokala polisen publikt lovar att göra för att tillsammans lösa problem” – är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser. De kommer att vara en del av den nya Polismyndighetens verksamhetsstyrning, skriver Polissamordningen.
Polisförbundet är skeptiskt till detta. Risken är att lova runt och hålla tunt, med efterföljande svekdebatt, enligt ordföranden Lena Nitz.

Mats LöfvingNationella operativa avdelningen, Noa, med Mats Löfving i spetsen, ska ansvara för all kärnverksamhet i den nya myndigheten och stå för omvärldsanalys och kontakter med Säkerhetspolisen, försvaret och FRA med mera. Mats Löfving blir även ställföreträdande rikspolischef.

Operativ chef kan man tydligen bli utan att ha erfarenhet av operativt polisarbete, i alla fall i Region Syd, något som Polisförbundet opponerar sig mot.

region_kartaPolisregionerna är sju till antalet och indelade i polisområden, som i många fall till ytan motsvarar dagens polismyndigheter. Men i bland annat storstäderna blir det lite annorlunda. Region Stockholm, exempelvis, delas in i polisområdena Stockholm city, Stockholm syd och Stockholm nord. Gotland ska få en tillförordnad polisområdeschef, då man nu bestämt sig för att utreda om ön ska vara ett eget polisområde eller inte.

Resultatet av omorganisationen kan tvärt emot de uttalade intentionerna leda till att polisen kommer än längre från medborgarna, befarar polisen och forskaren Stefan Holgersson.

Säkerhetspolisen blir vid årsskiftet en egen myndighet. I februari tecknade Säpo för första gången ett eget treårigt kollektivavtal med Polisförbundet.

Thomas RohlénThomas Rolén, regeringens särskilde utredare, sade att det är viktigt att inte ta med det gamla in i det nya, när han träffade Polisförbundet i ett tidigt skede av omorganisationsprocessen.

Undantagsfall. Ett ord som Polisförbundet och Polissamordningen har olika syn på. Det ledde till att man lämnade förhandlingen om tillförordnade chefer i oenighet.

Värdet av yrkeserfarenhet har minskat i strävan efter en perfekt organisation, enligt Micael Björk, som studerat utredningsverksamheten i Västra Götaland.

Willander, med förnamnet Sophia, ordförande för Förbundsregion Syd, beskrev som nyvald en skräckblandad förtjusning inför uppgiften att vara med och påverka omorganisationen.

Xtra-miljarder till polisen är en nödvändighet för att klara omorganisationen, enligt Polissamordningen. Det fick man inte gehör för, vare sig av den rödgröna regeringen eller alliansen, vars budget nu gäller. Däremot fick polisen 200 miljoner kronor mer för 2014.

Anders Ygeman

Ygeman, med förnamnet Anders, är i egenskap av inrikesminister ytterst ansvarig för polisen, åtminstone fram till extravalet i mars. Till Polistidningen säger han att han ser oändliga möjligheter framför sig när den nya myndigheten sjösätts vid årsskiftet.

Årestad Radner, med förnamnet Eva, blir kanslichef i den nya Polismyndigheten. Hon var länspolismästare i Skåne innan hon värvades till Genomförandekommittén, alias Polissamordningen.

DEliassonÄntligen en rikspolischef! Så var reaktionen från Polisförbundet den 20 november när det tillkännagavs att Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson fått uppdraget att leda Sveriges största myndighet.

Öberg, med förnamnet Nils, ledde Polisorganisationskommitténs arbete, som har legat till grund för den nya Polismyndigheten.
När han presenterade kommitténs förslag sa dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M) bland annat:
– Med den nya organisationen blir det bättre samordning hela vägen. Jag tror att det gör att det blir roligare att jobba för poliserna.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst