”Det gör ont i polissjälen”

5 februari 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Lena Nitz.
Lena Nitz.

Vad ska ersätta sifferjakt i offentlig förvaltning? Den frågan söker civilministern svar på via en serie seminarier. I onsdags deltog Polisförbundets ordförande Lena Nitz och beskrev effekterna av New Public Management inom Polisen.

Vad ska ersätta sifferjakt i offentlig förvaltning? Den frågan söker civilministern svar på via en serie seminarier. I onsdags deltog Polisförbundets ordförande Lena Nitz och beskrev effekterna av New Public Management inom Polisen.

Foto: Regeringen
Ardalan Shekarabi    Foto: Regeringen

Regeringsförklaringen lovar nya styrmodeller för offentlig sektor samt att stärka professionerna i densamma. Frågan är vad som ska in när det gamla åker ut.

– Det är ju inte så att New Public Management är en lagstiftning som vi kan ändra genom ett beslut i riksdagen, utan det handlar om att arbeta med alternativa modeller och att få offentliga sektorn att använda sig av de modellerna. Det är en kultur som behöver förändras, sa civilminister Ardalan Shekarabi i samband med det seminarium som hölls i Uppsala onsdagen den 4 februari.
Tanken är att regeringen så småningom ska tillsätta en utredning om hur styrningen ska göras om.

seminarieserie

Deltog på seminariet i Uppsala fjärde februari gjorde gjorde Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala universitet, Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, Mats Ericsson, förbundsordförande i Sveriges universitetslärarförbund, Lena Nitz från Polisförbundet och civilminister Ardalan Shekarabi.                                         Senaste seminariet i serien ägde rum i Lund och ytterligare två ska hållas i Umeå och Göteborg

Polisförbundets Lena Nitz använde sina femton minuter till att lyfta fram exempel på hur sifferjakten påverkar polisarbetet negativt. Som när 30 cannabisplantor, hittade i en skogsdunge, resulterade i 30 enskilda anmälningar eller att poliser kan ringa upp en förhörsperson flera gånger, bara för att få ihop ett större antal förhör.
– Det gör ont i polissjälen för det är inte vad yrket går ut på, sa hon.
Lena Nitz frågade sig också om det verkligen är en hypereffektiv polis vi vill ha. Hon nämner den hårt kritiserade så kallade Reva-insatsen som ett exempel på effektivitet som skadade polisens relation till medborgarna svårt.

Att kvalité och resultat inom offentlig sektor i någon mån måste fortsätta mätas var deltagarna på seminariet överens om. Thomas Bull, forskare och justitieråd på högsta förvaltningsdomstolen, talade om utbildningen som ett utmärkt tillfälle att grundlägga bra värderingar hos yrkesverksamma inom offentlig sektor. Värderingar som i viss mån skulle kunna ersätta den yttre kontroll som blivit synonym med New Public Management. Han pratade också om att våga satsa på kvalitativa mätmetoder trots att de är svåra och ibland kostsamma. Kanske, menar han, måste vi avstå från att ha siffror på allt.

Ur Regerings-
förklaringen

”Förvaltningspolitiken och myndighetsstyrningen prioriteras upp. Professionerna i den offentliga sektorn behöver stärkas. Nya styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor ska utvecklas.”

En annan talare på seminariet var Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson. Han ville understryka att vi i Sverige har en väl fungerande offentlig förvaltning med hög tillit och låg grad av korruption. Däremot var han kritisk till hur politikerna till exempel lagt sig i frågan om lärarlöner.
– Politikerna lägger sig i diskussioner som ska föras mellan parterna, sa han.
Utöver det ansåg han också att offentliga sektorn i för hög grad förväntas rapportera till regeringen.

Enligt Ardalan Shekarabi pågår också arbetet med att utveckla regeringens styrning av myndigheter.
– Det är något vi måste utreda noga om det är så att regeringen har bidragit till att skapa ett överdrivet fokus på kontroll och mätinriktade styrmodeller, sa han.

New Public Management (NPM)

Uttryck myntat av Brittiska forskaren Chrisopher Hood i början av 90-talet.

Det är en samlingsbenämning för ett antal idéer lånade från näringslivet som började appliceras på offentlig verksamhet under 80-talet. Idéer som är tänkta att leda till bättre effektivitet och mer värde för skattepengarna. Stort fokus på mål och resultat samt metoder för att kunna mäta och redovisa detta är kännetecken för NPM. Privatiseringen och konkurrensutsättningen av delar i offentlig sektor är ett konkret resultat av NPM.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst