Annons
Annons

Mobilapp ska minska
trycket på ledningscentralerna

27 februari 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

”PMF i mobilen” är arbetsnamnet på en app som Polismyndighetens IT-avdelning utvecklar. Med den ska poliser på fältet kunna göra slagningar på personer och fordon.

”PMF i mobilen” är arbetsnamnet på en app som Polismyndighetens IT-avdelning utvecklar. Med den ska poliser på fältet kunna göra slagningar på personer och fordon.

Polismyndigheten håller på att ta fram en mobil plattform, så att polisanställda ska kunna använda sig av mobiler och surfplattor i arbetet när de är på språng.

Tomas Landeström Foto: Lars Hedelin
Tomas Landeström Foto: Lars Hedelin

Man är sent på banan, men det är enligt IT-chefen Tomas Landeström en viss fördel. Det gör nämligen att det finns gott om standardlösningar med god säkerhet att använda sig av, berättar han. Tack vare detta har det gått smidigt att ta fram en mobil mejl- och kalenderlösning som Tomas Landeström och övriga i nationella ledningsgruppen nu provar i sina tjänstemobiler.

En svårare nöt att knäcka är att få till en annan efterfrågad funktion: att göra Polisens multifråga, PMF, tillgänglig i mobil, surfplatta och bärbar dator. Det skulle minska behovet för poliser på fältet att be ledningscentralerna om hjälp.

I nuläget är det Iphones man testar apparna på, men de ska göras plattformsoberoende, poängterar Daniel Larsson, som håller i mobilitetsfrågorna ur bland annat drifts- och näthänseende.

Sara Hjortsmarker, som leder utvecklingen av apparna, berättar att arbetet med ”PMF i mobilen” så här långt gått över förväntan.
– Vi har fått upp miljöerna, gjort ett första försök att få till ett gränssnitt och börjar bli redo att ta hit användare, säger hon.

I första rundan ska användarna vara med och lista vilka krav som ska ställas.

Vilka är de största utmaningarna med den här satsningen?
–Att prioritera. Det finns ju ett jättebehov. Att vi kan leverera säkerhetsbitarna och svara upp till förväntningarna och få med folk på förändringsprocessen, svarar Sarah Hjortsmarker.

Daniel Larsson nämner utmaningen att ta sig upp ur fallgropar och få till inloggning och loggar. Tomas Landeström instämmer och lägger till utmaningen att möta det efterfrågesug som uppstår när man kanske har 10 000-tals enheter.
–Det gäller att få till säkerhet och administration och gå från småskaligt till storskaligt när det gäller utbyte, service och support.

Sammanlagt är ett 20-tal Stockholmspoliser utvalda för att agera testpiloter och prova apparna i fält. Tanken är att användargruppen ska utökas med ytterligare en till två poliser från var och en av de andra regionerna.

Vilka som sedan kommer att få tillgång till de nya apparna beror på en rad faktorer som ska vägas ihop, inte minst säkerhet och ekonomi.

Tomas Landeström vill ogärna sia om hur lång tid det kommer att ta innan mobilapparna är redo att användas i skarp drift. Hans filosofi är att arbetet måste få ta sin tid, då fasta tidsramar ökar risken att man hamnar i diket.
–Det kan bli klart i april det kan bli i juni. Det kommer verkligheten att tala om för oss, säger han.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst