Annons
Annons

Oenighet om riktlinjerna
för bemanning

18 februari 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Alla inblandade fackförbund har motsatt sig Polismyndighetens förslag till riktlinjer för bemanning. Nu har förhandlingarna avslutats i oenighet.

Alla inblandade fackförbund har motsatt sig Polismyndighetens förslag till riktlinjer för bemanning. Nu har förhandlingarna avslutats i oenighet.

Bemanningen kan enligt de nya riktlinjerna ske på tre olika sätt: genom arbetsledningsbeslut – med och utan intresseanmälningsförfarande – eller genom rekrytering.

Riktlinjerna ska göra att Polismyndigheten kan ”bemanna mer flexibelt och enhetligt utifrån behoven i verksamheten”, enligt HR-chef Kajsa Möller på Intrapolis, där beslutet nu har presenterats.

Kajsa Möller Foto: Andreas H Nilsson
Kajsa Möller Foto: Andreas H Nilsson

”Riktlinjerna säger att Polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa god arbetsmiljö, att helhetssyn och enhetlighet är viktigt, liksom en god samverkan med arbetstagarorganisationerna” står det vidare.

Samverkan kring själva riktlinjerna är dock inte något som Polisförbundet är belåten med, vilket lett till att man, liksom de övriga facken, valt att lämna förhandlingen i oenighet.

Polisförbundets huvudsakliga invändning mot de nya riktlinjerna är arbetsgivarens möjlighet att bemanna utan föregående intresseanmälningar. Detta är förbundet kritiskt till av tre skäl, enligt protokollsanteckningarna:

  1. Det försätter cheferna i en svår sits, då de ensamma förväntas stå som garanter för bemanningen. Att det i nuläget är tillförordnade chefer som ska sköta detta sakligt, opartiskt, med beaktande av förtjänst och skicklighet samt med hänsyn till allas likhet inför lagen – samtidigt som de väger in alla aspekter på verksamhetens bästa – gör inte saken lättare.
  1. Det gör medarbetarna mindre benägna att komma med kritik, då chefen ensidigt bestämmer var de ska jobba. ”Arbetsgivaren skapar således utmärkta förutsättningar för en tyst organisation”.
    1. Det innebär att facket får mindre inflytande över rekryteringarna – Polisförbundet anser att man ska använda sig av den partsgemensamt framtagna rekryteringsprocess som gällde innan omorganisationen.
Lena Nitz.
Lena Nitz.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger i en kommentar att det är viktigt i det förändringsarbete som polisen genomför att tillvarata alla kloka synpunkter:
– Därför är det olyckligt att minska medarbetarnas eget och fackets inflytande över var man som enskild medarbetare kan bli placerad någonstans. Det är just en sådan sak som skapar rädsla i organisationen, som medarbetare vill man till varje pris undvika att vara ”besvärlig” för chefer och komma med kritik.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst