Annons

Annons

Engagemang mot våldet!

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Våldet är åter på dagordningen. I hela landet ökar anmälningarna om olika former av våld. Om den faktiska våldsbrottsligheten har ökat eller inte, är en fråga som alltid bör ställas. Under årens lopp har våldet ökat i vissa grupper, medan det i andra har minskat.

Våldet är åter på dagordningen. I hela landet ökar anmälningarna om olika former av våld. Om den faktiska våldsbrottsligheten har ökat eller inte, är en fråga som alltid bör ställas. Under årens lopp har våldet ökat i vissa grupper, medan det i andra har minskat.

Våldsbrottsligheten är som all annan övrig brottslighet, känslig för konjunkturer. Med det menar jag, att om våldet ökar eller minskar beror detta till stora delar på hur hög vår anmälningsbenägenhet är. Om vi är mera benägna att anmäla alla former av våld ökar givetvis våldsstatistiken.

Idag är synen på våldet som konfliktlösare betydligt mera negativ än förr. Detta ser jag som mycket positivt och det vill jag lyfta fram i debatten. De flesta av oss använder aldrig våld. Förr var våldet mycket mera utbrett. Detta är en sanning som ofta glöms bort. Den stora skillnaden mellan igår och idag är att i dagens samhälle finns det mera och farligare droger och en ökad förekomst av mera avancerade och dödliga vapen. När vi människor dessutom slutar tänka, när vi inte längre förmår att vara mänskliga, blir resultatet av den kombinationen rent förödande.

En annan faktor som kan höja eller sänka våldsstatistiken är tillgänglighetsaspekten. Om tillgängligheten till droger, framför allt alkohol, är hög, ökar också den totala mängden våld i vårt samhälle. Liknade beskrivning gäller även vapnens utbredning. Ju flera vapen som finns där ute, desto större är risken att någon av oss blir skadad eller dödad.

Som kanske än viktigare förklaringsfaktorer till våldet, ser jag bristen på medvetenhet, det svaga engagemanget och att vi allt oftare springer ifrån det egna personliga ansvaret. Vi kan komma åt våldet, men då krävs det att vi börjar den processen inne i oss själva. Att vi oftare byter ut ordet m a n, mot jag. Att vi inser, att det inte alltid är någon annan som skall ordna saker och ting åt eller för oss. Att vi alla är ledare för oss själva. Att våld föder våld och att kärlek föder kärlek.

Våldet i hemmet, på gatan eller i korvkön kan aldrig försvaras. Däremot kan det förklaras. Det är dessa förklaringar, som kan skapa ökad medvetenhet. En kunskap som gör att vi blir bättre på att förhålla oss till den verklighet vi har skapat. Vi vet, att kunskap leder till trygghet och där trygghet finns, där trivs inte våldet.

Claes Mankler
Bjursås
f d polis

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst