Annons
Annons

Mindre fackligt inflytande över rekryteringar

18 mars 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Kajsa Möller Foto: Andreas H Nilsson
Kajsa Möller Foto: Andreas H Nilsson

Rekryteringen av chefer i Polismyndigheten kommer från och med nu att ske utan att facket sitter med på intervjuerna.
– Det är viktigt att skilja på rollerna och det är arbetsgivaren som anställer, säger Polismyndighetens HR-direktör Kajsa Möller.

Kajsa Möller Foto: Andreas H Nilsson
Kajsa Möller Foto: Andreas H Nilsson

Rekryteringen av chefer i Polismyndigheten kommer från och med nu att ske utan att facket sitter med på intervjuerna.
– Det är viktigt att skilja på rollerna och det är arbetsgivaren som anställer, säger Polismyndighetens HR-direktör Kajsa Möller.

Processerna pågår för fullt med att tillsätta ungefär 2 500 chefer i Polismyndigheten. I dag är de flesta fortfarande tillförordnade och ska antingen ersättas eller bli ordinarie. Polismyndigheten kommer att hålla fast vid de principer för bemanning som skapat oenighet mellan arbetsgivarsidan och facken. Det innebär bland annat att facket får mindre inflytande i rekryteringsprocessen och inte kommer att vara med vid intervjuerna.

I den gamla organisationen var facket representerade och satt med när sökande till chefstjänster intervjuades. Under tiden för omorganisationen har facket och arbetsgivaren gjort intervjuerna separat.

Göran Malmborg Foto: Johan Svanestrand
Göran Malmborg
Foto: Johan Svanestrand

– Nu försvinner facket helt ur processen. Det viktigaste en organisation gör är att rekrytera. Därför är det ett väldigt stort angrepp på våra medlemmar att ta bort fackets inflytande på det här sättet, säger Göran Malmborg, ombudsman på Polisförbundet.

Han är mycket kritisk till tillvägagångssättet. Han upplever att Polismyndigheten tycks vilja försvaga fackets roll och tror att det kan få konsekvenser på bredare front.
– När Sveriges största myndighet väljer att göra så här skickar det ju signaler till andra myndigheter.

Kajsa Möller, HR-direktör på Polismyndigheten, säger att hon har förståelse för att kritiken uppstått, men håller inte med om att Polismyndigheten vill minska fackets inflytande.
– Jag kan förstå att det upplevs så om man tidigare suttit med i alla intervjuer, men det är inte syftet. Det är viktigt att skilja på rollerna och det är arbetsgivaren som intervjuar och anställer, säger hon.

Under genomförandekommitténs tid menar Kajsa Möller att det facket haft med tilltänkta kandidater varit samtal – inte intervjuer. Ett inslag som enligt henne kommer att finnas kvar när man rekryterar chefer på högre nivåer. Men det kommer inte att vara aktuellt för de stora chefsrekryteringar som återstår i dag.

I skrivande stund är lokalpolisområdeschefer tillsatta och övriga chefer på samma nivå, till exempel 200 sektionschefer och enhetschefer kommer snart att tillsättas. Sedan följer övriga nivåer med till exempel gruppchefer. Kajsa Möller menar att till skillnad från de högre cheferna, som ibland rekryterats externt, kommer de på lägre chefsnivåer vara personer som samtliga parter inom myndigheten redan har god kännedom om.
– Men när vi fattat beslut om vilka kandidater vi har för avsikt att anställa kommer det att presenteras för samtliga arbetstagarorganisationer och de får möjlighet att komma med synpunkter, säger hon.

Kajsa Möller menar att parterna är beroende av varandra och bör så vara.

Men hur ska då samarbetet se ut rent konkret?
– Vi diskuterar det just nu och det vore dumt att föregå den diskussionen. Men jag tycker att vi redan har en bra dialog om hur vi ska utveckla samarbetet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst